cuu-tro-dong-dat-2

Xem (176)

Tường thuật Ban Từ Thiện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu đi uỷ lạo nạn nhân động đất tại Népal.

Phái đoàn 14 vị đại diện Ban Từ Thiện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu trên đường đi uỷ lạo nạn nhân động đất tại Népal quê hương đất Phật, sẽ cùng với phái đoàn của chư Tôn Đức Liên Châu (Úc Châu, Mỹ Châu, Âu Châu và Canada), đi làm từ thiện cứu trợ tại Kathmandu – Népal từ ngày 23 đến 26/10/2015. (Xem hình ảnh)

Sau đó phái đoàn Âu Châu được sự thương mến của Hòa Thượng Thích Thông Hải hướng dẫn phái đoàn đi chiêm bái thánh tích tứ động tâm đến khi phái đoàn về tới phi trường New Delhi lên đường về lại Âu Châu.

Tường thuật ngày 22/10/2015 cuả phái đoàn Phật giáo Liên Châu chuẩn bị 1.000 phần quà cho ngày 25/10/2015 đi uỷ lạo nạn nhân động đất tại Kathmandu – Népal

Phái đoàn Phật giáo Liên Châu đang chuẩn bị 1.000 phần quà sẽ đi cứu trợ ngày 25/10/2015, phân phát cho hai nơi đã bị thiên tai động đất tại Kathmandu – Népal, buổi sáng 600 phần quà và chiều 400 phần quà cùng ngày.

Khuya ngày 22/10/2015 chư Tăng Ni, Phật tử Liên Châu ra phi trường Kathmandu nghinh đón nhị vị Hòa Thượng, Hòa Thượng Thích Nguyên An, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ HĐĐH GHPGVNTN Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ HĐĐH GHPGVNTN Hoa Kỳ, cùng tháp tùng với nhị vị Hòa Thượng có 1 Ni Sư, 2 Sư Cô, 2 anh Huynh Trưởng, các vị Phật tử và 3 anh chị phóng viên đài VNA-TV 57.3 tại Cali. (Xem hình ảnh)

Tường thuật sáng ngày 23/10/2015 cuả phái đoàn Phật giáo Liên Châu đi thăm viếng các nơi động đất tại Kathmandu – Népal

Sáng ngày 23/10/2015 phái đoàn Phật giáo Liên Châu đi thăm viếng các nơi bị động đất tại Kathmandu – Népal, nơi có trên 800 căn nhà và các Tu Viện bị sập đổ, cần được xây dựng hay tu sửa lại. (Xem hình ảnh)

Tường thuật chiều ngày 23/10/2015 cuả phái đoàn Phật giáo Liên Châu đi thăm viếng các Tu Viên, Trường học Bồ Đề bị chấn động hư hao, sập đổ tại Kathmandu – Népal

Chiều ngày 23/10/2015 phái đoàn Phật giáo Liên Châu đi thăm viếng thị sát các Tu Viên, Trường học Bồ Đề tại thủ đô Kathmandu – Népal đã bị chấn động nứt vách tường, hư sập cho tới ngày hôm nay gần 5 tháng mà vẫn chưa được cấp giấy phép hoạt động. (Xem hình ảnh)

Hình ảnh ngày 24.10.2015 thăm viếng chiêm bái chùa Katheshimbu tại thủ đô Kathmandu – Népal xây dựng cách nay trên hai ngàn năm. (Xem hình ảnh)

Chư Tôn Đức Tăng Ni Liên Châu (4 Châu, Mỹ châu, Úc châu, Âu châu và Canada), sau cuộc viếng thăm các ngôi Chùa, Tu viện, Trường học Bồ Đề, nhà thường dân đã bị thiên tai động đất phá hủy tại Thủ đô Kathmandu – Nepal.

Sáng ngày 25/10/2015 Chư Tôn Đức Tăng Ni Liên Châu và bà con Phật tử tháp tùng đi ủy lạo phát tịnh tài, tịnh vật trên 400 phần quà,… (Xem hình ảnh)

Chiều ngày 25/10/2015 Chư Tôn Đức Tăng Ni Liên Châu và bà con Phật tử tháp tùng đi ủy lạo phát tịnh tài, tịnh vật trên 600 phần quà,… (Xem hình ảnh)

Sáng ngày 26/10/2015  (Xem hình ảnh) Chư Tôn Đức Tăng Ni Liên Châu và bà con Phật tử tháp tùng đi cúng dường tịnh tài 2 nơi để trùng tu Tu viện Mani Mandopa Maha Vihar và Trường học Bồ Đề tên Yashodhara Buddha Sec School tại Thủ đô Kathmandu – Nepal.

Chiều ngày 26/10/2015 (Xem hình ảnh) Chư Tôn Đức Tăng Ni Liên Châu và bà con Phật tử tháp tùng đi cúng dường tịnh tài để trùng tu Tu Viện – Trường học Bồ Đề tên Buddha Vihar và cúng chẩn tế cô hồn tại Bảo Tháp Boudhanath -Thủ đô Kathmandu – Nepal.

Phái đoàn hành hương Âu Châu cùng tháp tùng với Hòa Thượng Thích Thông Hải đi chiêm bái thánh tích Tứ Động Tâm trên đất Phật. (Xem hình ảnh)

Xem (176)