Chùa Viên-Giác – Lễ Hội Quan-Âm và Đại Lễ Vu-Lan 2561-2017

Xem (493)Lễ Hội Quan Âm và Đại Lễ Vu Lan 2561 – 2017 Chuẩn bị cho đại lễ Lễ An Vị … Đọc tiếp Chùa Viên-Giác – Lễ Hội Quan-Âm và Đại Lễ Vu-Lan 2561-2017