Chùa Viên Giác: Lễ Giỗ Tổ và Hiệp kỵ, cúng chư Hương linh (25.12.2016) – Chùa Viên Giác

Chùa Viên Giác: Lễ Giỗ Tổ và Hiệp kỵ, cúng chư Hương linh (25.12.2016)

Khóa Huân Tu Tịnh Độ cuối năm 2016: Lễ Giỗ Tổ và Hiệp kỵ, cúng chư Hương linh (25.12.2016) Huân … Đọc tiếp Chùa Viên Giác: Lễ Giỗ Tổ và Hiệp kỵ, cúng chư Hương linh (25.12.2016)