Chùa Viên Giác: Huân Tu Tịnh Độ cuối năm 2017

Xem (376)Khóa Huân Tu Tịnh Độ cuối năm 2017 Lễ Giỗ Tổ và Hiệp Kỵ Chư Hương Linh (25.12.2017) Huân Tu … Đọc tiếp Chùa Viên Giác: Huân Tu Tịnh Độ cuối năm 2017