Pháp Hội Hoa Nghiêm 28.10. -05.11.2017 (Đại Đức Thích Hạnh Nhẫn hướng dẫn) Xem hình ảnh

Khóa Huân Tu Tịnh Độ cuối năm 2016:

Pháp Hội Hoa Nghiêm 7.10. -15.10.2016 (ĐĐ Thích Hạnh Nhẫn hướng dẫn) Xem hình ảnh

Huân Tu Tịnh Độ [2015]

 1. Lễ Khai Mạc Khóa Tu Tịnh Độ
 2. Lễ Kỵ Tổ và Chư Hương Linh
 3. Lễ Cầu Siêu chư Hương Linh
 4. Lễ Quy Y Tam Bảo
 5. Huân Tu Tịnh Độ (26.12.2015)
 6. Lớp Học Thanh Thiếu Niên (26.12.2015)
 7. Thọ Trai (26.12.2015)
 8. Thuyết Giảng (HTPT 26.12.2015)
 9. Kinh Hành Niệm Phật Nhân Ngày Lễ Vía Phật A Di Đà (27.12.2015)
 10. Các Lớp Học Trong Khóa Tu
 11. Đêm Hoa Đăng

Khóa Tu Miên Mật (2015)
1) Lễ Định Kỳ
2) Khóa Tu Miên Mật
3) Hòa Thượng Phương Trượng Khai Thị
4) Huân Tu
5) Kinh Hành

Khóa Tu Gieo Duyên (06.2015)
1) Khai Mạc Khóa Tu
2) Tụng Kinh Niệm Phật
3) Học Phật Pháp
4) Cúng Dường Trai Tăng

Tác Pháp An Cư (2015)

Khóa Huân Tu Tịnh Độ [25-31.12.2014]

Bát Quan Trai [11.2014]

Lễ Húy Kỵ cố Hòa Thượng Thích Long Trí (24.10.2015) tại chùa Viên Giác, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam. 

3726 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay