14072015-044
tham-dat
Hòa Thượng thăm đất chùa mới (3.5.1995)
le-cau-nguyen
Lễ cầu nguyện xây cất chùa Khánh Anh mới ở Evry
dat-vien-da
Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng chùa Khánh Anh mới ở Evry 18.6.1995
do-nen
Xây mống, đổ nền (30.6.1998)

Công trình xây dựng Chùa Khánh Anh tại Pháp đã kéo dài 20 năm (1995 – 2015) và hiện nay đang tiếp tục khẩn trương thi công để hoàn thành cho kịp lễ Khánh Thành vào mùa An Cư Kiết Hạ năm nay (12.8.2015). Mời quý vị xem ảnh:

1) Tập ảnh số 1 (28 ảnh)

2) Tập ảnh số 2 (206 ảnh)

3) Tập ảnh số 3 (206 ảnh)

4) Tập ảnh số 4: Cổng Tam Quan (56 ảnh)

5) Tập ảnh số 5 (87 ảnh)

6) Tập ảnh số 6

7) Tập ảnh số 7 (113 ảnh)

8) Tập ảnh số 8

Xem (291)