Chùa Khánh Anh: An Cư Kiết Đông 2018

Chuẩn bị An Cư Kiết Đông 08.01.2018 Tác Pháp An Cư 09.01.2018 Lăng Nghiêm sáng 10.01.2018 Tụng Giới Tăng Ni Bồ … Đọc tiếp Chùa Khánh Anh: An Cư Kiết Đông 2018