B.K.MODI Presents – BUDDHA (Bộ phim Ấn Độ sản xuất: ĐỨC PHẬT)

MỘT DỰ ÁN ĐƯỢC THỰC HIỆN BẰNG SỰ PHÁT TÂM CỦA TỪNG CÁ NHÂN VÀ HOÀN TOÀN PHI LỢI NHUẬN
Biên dịch và Thuyết minh Bộ phim BUDDHA – ĐỨC PHẬT (có tập được lồng tiếng)
Biên dịch – Biên tập: Huệ Quang
Giọng đọc: Trần Ngọc San
Phòng thu: Nghiệp Thắng
Xử lý hậu kỳ: Mai Oanh
Kỹ thuật: Anh Quốc

Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ : Huệ Quang
Facebook @BuddhaHueQuang – kênh Youtube HueQuangTV
Hoặc: Trần Ngọc San
Facebook TNS ONLINE ENTERTAINMENT và kênh Youtube TNS ONLINE ENTERTAINMENT.
Email: tranngocsan2007@gmail.com

Bản thuyết minh chính thức giới thiệu vào 10.01.2017 trên các kênh
Facebook/BuddhaHueQuang + Youtube: @HueQuangTV & @TNSOnlineEntertainment

2248 Tổng số lượt xem 2 lượt xem ngày hôm nay