Veröffentlicht am 15.01.2017

(CÁC TẬP CHƯA NÉN PHỤ ĐỀ, SẼ LẦN LƯỢT ĐĂNG LẠI ĐỂ QUÍ VỊ XEM SAU DỄ THEO DÕI)
B.K.MODI Present – BUDDHA (Bộ phim Ấn Độ sản xuất: ĐỨC PHẬT)
Vì có nhiều lý do chúng tôi đành phải ghi rõ chú thích:
BẢN QUYỀN PHIM HOÀN TOÀN THUỘC VỀ ĐỨC PHẬT TÔN KÍNH VÀ NHÀ SẢN XUẤT
Chuyển ngữ lại từ bản tiếng Hán và đã được sự đồng ý của chính chủ, Nhóm Dịch Phim Ấn – Hán TQ
《在此感恩汉语三无字幕组》
Bản phụ đề Tiếng Việt chỉ mang tính tham khảo, chia sẻ và thưởng thức, tuy nhiên vẫn có quyền sở hữu của người dịch – Xin đừng làm việc cắt lời thoại ở nơi này ghép vào nơi khác. Chúng tôi rất hoan hỷ sự chia sẻ của mọi người, nhưng nếu đã sử dụng lời thoại phụ đề thì xin nhớ ghi xuất xứ, để tránh “hành vi thâu đạo”
Đó cũng là nguyên tắc làm việc văn minh và khoa học.
Hai kênh chính hoạt động riêng của Huệ Quang về công việc biên dịch phim BUDDHA
(Youtube/HueQuangTV và Facebook@BuddhaHueQuang)

1222 Tổng số lượt xem 3 lượt xem ngày hôm nay