Xem (125)

linhthuuancudong05012015064
Tác Pháp An Cư

Tụng Lăng Nghiêm (06.01.2015)
Phát Tâm Xuống Tóc
Ngũ Giới và Bồ Tát Giới Tại Gia
Thuyết Bồ Tát Giới
Thuyết Tỳ Kheo Ni Giới
Thuyết Tỳ Kheo Giới
Cúng Dường Trai Tăng
Tụng Kinh Lương Hoàng Sám
Thuyết Giảng (TT Thích Tâm Huệ)
Chụp Hình Lưu Niệm
Thuyết giảng (HT Thích Như Điển)
Hoa Đăng vía Phật A Di Đà
Trai Tăng Trai Phạn (09.01.2015)
Tụng Kinh Lương Hoàng Sám (09.01.2015)
TT Thích Thông Trí (09.01.2015)
Họp Giáo Hội
Bồ Tát Giới
Cúng Dường
Dạy Chuông Trống
Lễ Bế Mạc
XEM THÊM HÌNH ẢNH AN CƯ KIẾT ĐÔNG NĂM 2013 TẠI CHÙA TRÍ THỦ (THỤY SĨ)

LỄ TÁC PHÁP YẾT MA AN CƯ KIẾT ĐÔNG LẦN THỨ 2 TẠI CHÙA LINH THỨU BERLIN

Vui Thay Tăng Già Hòa Họp,
Vui Thay Tứ Chúng Đồng Tu.

Trong bầu không khí vô cùng trang nghiêm tại đạo tràng chùa Linh Thứu Berlin, mùa An Cư Kiết Đông từ ngày 05 đến ngày 11.01. 2015, Chư Tăng Ni câu hội về đây để trau dồi giới đức trùng hưng Phật Pháp. Trong ánh hào quang của Chư Phật tỏa hương thơm giải thoát với màu huỳnh y của Chư Tôn Đức, bóng từ bi rực hồng, Giới, Định, Huệ đã hiện rõ trên nét mặt từ hòa của quý Ngài tỏa lên ánh hào quang trong tâm hồn của những người con trưởng tử của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật.

15:00 Lễ tác pháp Yết Ma An Cư Kiết Đông được long trọng trang nghiêm cử hành, dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt Phó Chủ Tịch Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu và Hòa Thượng Thích Như Điển Tổng Thư Ký Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu. 55 Chư Tôn Đức Tăng Ni ghi danh An Cư Kiết Hạ, và 103 Phật Tử ghi danh phát nguyện cùng tu trì. Chương trình buổi lễ tác pháp Yết Ma được tổ chức như sau:
1./ Tác Bạch Thỉnh Sư, Cung Thỉnh Chư Tôn Thiền Đức quang lâm Bảo Điện.
2./ Niêm hương bạch Phật.
3./ Chính thức lễ khai mạc Khóa An Cư Kiết Đông.
4./ Đạo từ nhị vị Hòa Thượng chứng minh,
5./ Hòan mãn chụp lưu niệm.

Phật Tử Nguyên Trí (Nguyễn Văn Tâm)

Xem (125)