6318 Tổng số lượt xem 3 lượt xem ngày hôm nay
HT Phương Trượng
Hòa Thượng Thích Như Điển – Đệ Nhị Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu – Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover,… Chi tiết

HT Phương Trượng

Thích Hạnh Nguyện
04 Tỳ Kheo Thích Hạnh Nguyện. Thế Danh: Nguyễn Hữu Tuấn – Pháp Danh: Lệ Tấn – Pháp Tự: Hạnh Nguyện – Pháp Hiệu:… Chi tiết

Thích Hạnh Nguyện

Thích Hạnh Tấn
05 Tỳ Kheo Thích Hạnh Tấn. Thế Danh: Lữ Thành Nghĩa – Pháp Danh Thiện Tín – Pháp Tự Hạnh Tấn –… Chi tiết

Thích Hạnh Tấn

Thích Hạnh Bảo
07 Tỳ Kheo Thích Hạnh Bảo. Thế Danh Nguyễn Phước Bảo Tần – Pháp Danh Thiện Quang – Pháp Tự Hạnh Bảo – Pháp Hiệu… Chi tiết

Thích Hạnh Bảo

Thích Hạnh Định
14 Tỳ Kheo Thích Hạnh Định. Thế Danh Đỗ Đình Bình – Pháp Danh Minh Định – Pháp Tự Hạnh Định – Pháp Hiệu… Chi tiết

Thích Hạnh Định

Thích Hạnh Giới
16 Tỳ Kheo Thích Hạnh Giới. Thế Danh Hồ Lộc – Pháp Danh Đức Thụ – Pháp Tự Hạnh Giới – Pháp Hiệu Giác Nghiêm, xuất… Chi tiết

Thích Hạnh Giới

Thích Hạnh Hảo
25 Tỳ Kheo Thích Hạnh Hảo. Thế Danh Frank Sanzenbacher – Pháp Danh Thiện Bình – Pháp Tự Hạnh Hảo – Pháp Hiệu Giác… Chi tiết

Thích Hạnh Hảo

Thích Hạnh Hoa
29 Sa Di Bồ Tát Giới Thích Hạnh Hoa. Thế Danh Cậu Chín, Pháp Danh Thiện Phẩm, Pháp Tự Hạnh Hoa, Pháp Hiệu Giác Liên, xuất gia ngày… Chi tiết

Thích Hạnh Hoa

1 2