6729 Tổng số lượt xem 2 lượt xem ngày hôm nay
thichnhudien
Hòa Thượng Thích Như Điển – Đệ Nhị Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu – Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover,… Chi tiết

HT Phương Trượng