Năm 1974 lần đầu tiên tôi đặt bút dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nhật quyển „Truyện cổ Việt Nam – tập I“ của ông Nguyễn Đổng Chi. Lý do để tôi dịch truyện nầy, vì ông Thầy dạy thêm phần tiếng Nhật tại Đại Học Teikyo lúc bấy giờ muốn tôi giới thiệu văn hóa Việt Nam cho ông ta đọc và đó cũng là cách để ông ta kiểm điểm khả năng Nhật ngữ của tôi khi đang học Giáo Dục tại Đại Học nầy từ Semester thứ nhất đến Semester thứ tư. Thế là việc tự nhiên đã đến; nghĩa là tôi trở thành người dịch truyện cổ. Các báo chí Nhật Bản lúc bấy giờ đã đăng tin và nhiều ký giả đã tìm đến chùa Honryuji ở Hachioji thuộc Tokyo để phỏng vấn lấy tin và đăng báo. Tôi tự nhiên trở thành như vậy và cứ cầm bút mãi cho đến ngày nay.

01. Bhutan có gì lạ
02. Có và Không
03. Cảm Tạ Xứ Đức
04. Chuyện tình của Liên Hoa Hòa Thượng
05. Dưới Cội Bồ Đề
06. Hiện Tượng của Tử Sinh
07. Hương Lúa Chùa Quê (Hoài Niệm Tuổi Thơ)
08. Phật Giáo và Con Người
09. Sống và Chết theo quan niệm Phật Giáo
10. Theo Dấu Chân Xưa
11. Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa
12. Tiếp kiến với Đức Đạt Lai Lạt Ma
13. Làm thế nào để trở thành một người tốt
14. Tư Tưởng Tịnh Độ Tông
15. Vọng Cố Nhân Lầu
16. Vụ Án Một Người Tu
17. Hành Hương Trung Quốc