5401 Tổng số lượt xem 3 lượt xem ngày hôm nay
Bác Sĩ Minh Quang Nguyễn Lê Đức
|

Năm 2005 chùa Viên Giác tại Hannover, Đức Quốc có tổ chức Đại Giới Đàn Vĩnh Gia để truyền trao … Đọc thêm

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát
|

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát (Nghĩa) Chứng nghĩa Việt văn: Hòa Thượng Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên … Đọc thêm

Những cánh hoa rơi
|

Chương Trình Hương Từ Bi 122 – Sat 22/8/2015 Chủ Đề: Những Cánh Hoa Rơi Bài Viết: Những Cánh Hoa … Đọc thêm

Kỷ Yếu An Cư Khóa An Cư Kỳ 16
|

DIỄN VĂN KHAI MẠC KHÓA AN CƯ KIẾT ĐÔNG KỲ 16 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật … Đọc thêm

Đi Cớ Bót
|

Năm nay 2015 tôi có đến ba mùa Xuân. Đó là mùa Xuân của nước Đức, mùa Xuân của nước … Đọc thêm

Ai không chết?
|

Trong Kinh Bát Dương có nói rằng: “Sanh hữu hạn, tử bất kỳ”, nghĩa là: “Sanh có thời gian, chết … Đọc thêm

Nhật Bản Trong Lòng Tôi
|

LỜI NÓI ĐẦU Quyển sách thứ 64 nầy tôi bắt đầu viết vào ngày 6 tháng 6 năm 2014 nhằm … Đọc thêm

Hiện Tượng Của Tử Sinh
|

LỜI NÓI ĐẦU Kể từ năm 1974, khi tôi còn ở tại Nhật Bản; cho đến nay năm 2014 đang … Đọc thêm

1 2 3 4 5