4990 Tổng số lượt xem 5 lượt xem ngày hôm nay
Ca Ngợi 108 Danh Hiệu Phật
|

Xưng Tán 108 Danh Hiệu Phật (thuộc tập T32, kinh số 1679, tổng cộng 1 quyển, – Tống Pháp Thiên … Đọc thêm

Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Chúc Thánh
|

LỜI GIỚI THIỆU Có thể nói Phật giáo Việt Nam trong tình hình phát triển hiện nay tuyệt đại bộ … Đọc thêm

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát
|

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát (Nghĩa) Chứng nghĩa Việt văn: Hòa Thượng Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên … Đọc thêm

Kỷ Yếu An Cư Khóa An Cư Kỳ 16
|

DIỄN VĂN KHAI MẠC KHÓA AN CƯ KIẾT ĐÔNG KỲ 16 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật … Đọc thêm

Nhật Bản Trong Lòng Tôi
|

LỜI NÓI ĐẦU Quyển sách thứ 64 nầy tôi bắt đầu viết vào ngày 6 tháng 6 năm 2014 nhằm … Đọc thêm

Hiện Tượng Của Tử Sinh
|

LỜI NÓI ĐẦU Kể từ năm 1974, khi tôi còn ở tại Nhật Bản; cho đến nay năm 2014 đang … Đọc thêm

1 2 3 4