Toàn Bộ LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

(để hiểu rõ cấu trúc và dễ tìm KINH trong Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng xin vui lòng tra cứu đầu tiên Bộ Mục Lục)

Nay toàn bộ Đại Tạng Kinh Chữ Việt trên 203 tập, Phật Quang Đại Tự Điển 8 tập, đã dịch và in xong.

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH CHỮ VIỆT

Đạo Phật truyền đến Việt Nam từ thế kỷ thứ II. Trong khi Trung Quốc đang loạn lạc thời Tam Quốc, Giao Châu là nơi yên ổn tiếp nhận các nhà sư Tây Trúc (Ấn Độ) sang truyền giáo, dịch kinh Phật ra chữ Hán, và các nhà sư người Việt đến học và truyền đạo sang Trung Quốc. Trong gần hai ngàn năm, chùa là trường học, là nơi dạy đạo lý, dạy văn, dạy võ, đã đóng góp vào công cuộc dành độc lập tự chủ dân tộc và lập quốc với Lý Bí, Lý Phật Tử.., và xây dựng các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần huy hoàng với Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Lý Công Uẩn, Trần Nhân Tông… Kiến tạo một nước Việt Nam văn hiến, thịnh vượng. Từ đời Đinh Tiên Hoàng nhà vua đã thỉnh Đại Tạng Kinh chữ Hán về Đại Việt.

Trải qua các thời đại, nhiều thiền sư Việt Nam đã để lại những tác phẩm văn hoá Phật Giáo có giá trị cao nhưng nước ta vẫn chưa có được một bộ Đại Tạng Kinh bằng quốc ngữ !

Đến đầu thế kỷ 20, phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo từ 1920, đã nhanh chóng dịch thuật kinh điển để truyền bá Phật Pháp bằng chữ quốc ngữ, nhưng mãi đến gần cuối thế kỷ chúng ta vẫn chưa được hạnh phước có một Bộ Tam Tạng Kinh Điển hoàn chỉnh bằng tiếng Việt.

Năm 1994, Hoà Thượng Thích Tịnh Hạnh trở về Việt Nam sau 25 năm du học và hành đạo tại Đài Loan. Ngài dùng số tiền lương giáo sư giảng dạy ở Đại Học Đài Loan tích lủy và tịnh tài của tín đồ cúng dường tự mình đơn độc phát nguyện tổ chức lại việc phiên dịch có hệ thống Bộ Đại Tạng Kinh chữ Hán ra chữ quốc ngữ, nối tiếp công việc của các bậc tiền bối như cố Bác sĩ Lê Đình Thám, Chư Đại lão Hoà Thượng Thích Trí Tịnh, Thích Trí Quang, Thích Minh Châu… Để hoàn chỉnh thành bộ Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh chữ Việt. Hòa Thượng đã được sự hưởng ứng của các vị Đại đức, Cao Tăng Bắc, Trung, Nam và huấn luyện được hàng trăm người phiên dịch.

Hội Đồng Phiên Dịch gồm hơn 150 vị Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni và học giả cư sĩ như :

HT Thích Phổ Tuệ, HT Thích Quảng Độ, HT Thích Đổng Minh, HT Thịch Thiện Hạnh, HT Thích Phước Sơn, TT Thích Minh Cảnh, TT Thích Tuệ Sỹ, TT Thích Phước Viên, TT Tiến sĩ Thích Trí Dũng, TT Thích Định Tuệ, TT Thích Phước Cẩn. Đại Đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ, Thich Đức Thắng, Thích Tâm Khanh, Thích Tâm Hạnh, Thích Bảo Quang, Thích Nữ Như Lộc, Thích Nữ Huệ Hướng … Giáo sư Tiến sĩ Lê Mạnh Thát (Trí Siêu) GS Tiến sĩ Lý Kim Hoa, cư sĩ Nguyên Huệ, Viên Hạnh, Lý Việt Dũng, Trương Ngọc Mai…

Hoà Thượng Thích Tịnh Hạnh làm Tổng Giám Tu.

Đại Tạng Kinh gồm: Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng Luận. Tạng Kinh và Luật ghi lại diệu lý sâu xa của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni giảng thuyết trong 45 năm… Tạng Luận tuyển chọn những lời diễn giảng của các vị tổ sư và cao tăng về kinh và luật.

Người chủ trì đại công tác phiên dịch Đại Tạng Kinh phải thông thạo vừa Trung văn vưa Việt ngữ mới có thể xuất nhập vô ngại mà không hiểu sai Phật Pháp, cần phải thông suốt Phật Pháp mới có thể phân biệt chính xác, tiến hành phiên dịch có hệ thống, và cần phải có đức hạnh cao siêu mới có thể cảm động lòng người để hoàn thành sự nghiệp lớn.

Hoà Thượng Thích Tịnh Hạnh gồm cả ba ưu điểm đó lại thêm tấm lòng thiết tha vì tương lai dân tộc và đạo pháp, không quản ngại mọi hy sinh, không màng danh lợi, sau gần 20 năm kiên trì đã hoàn tất công việc phiên dịch vào năm 2004.

Hoà Thượng đã hoan hỷ tặng 250 Bộ Đại Tạng Kinh cho các Phật học viện mọi cấp và các cơ sở văn hoá giáo dục ở Việt Nam, đồng thời một số Bộ khác cho các tự viện và thư viện tại hải ngoại trong đó có Đại Thư Viện Quốc Gia Pháp François Mitterrand, Paris.

Lời giới thiệu của Hoà Thượng Thích Quảng Độ

Ngày nay có thể nói, đại đa số Tăng Ni và Phật Tử Việt Nam đều nhận thấy, Đại Tạng Kinh bằng chữ Việt là nhu cầu hết sức bức thiết, vì hai lý do:

Thứ nhất, hầu như các nước Phật Giáo Châu Á, kể cả Lào và Campuchia, đều đã có Đại Tạng Kinh riêng của họ, lẽ ra Phật Giáo Việt Nam cũng đã có từ lâu rồi, nhưng cho đến nay vẫn chưa, điều nầy chứng tỏ Phật Giáo Việt Nam đã thua kém Phật Giáo các nước bạn rất xa. Đó là điều mà giới Phật Giáo Việt Nam, đặc biệt là giới xuất gia càng phải quan tâm suy nghĩ.

Thứ hai, khả năng học tập, nghiên cứu Phật Pháp trực tiếp qua Đại Tạng Kinh chữ Hán có thể mỗi ngày một sút giảm dần, như vậy nếu không có được một bộ Đại Tạng Kinh chữ Việt hoàn chỉnh và gấp rút thì e các thế hệ học Phật tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc nghiên cứu, học hỏi, về lâu về dài sự phát huy Phật Pháp ở Việt Nam cũng sẽ ảnh hưởng nếu không muốn nói là hạn chế.

Tôi nhấn mạnh, Đại Tạng Kinh chữ Việt hoàn chỉnh có nghĩa là ở Việt Nam tuy đã có một số lớn kinh điển Hán văn được dịch sang chữ Việt rồi, nhưng số đó còn rời rạc, lẻ tẻ, chưa được tổ chức thành hệ thống hẳn hoi cho đúng với danh nghĩa là Đại Tạng Kinh như tạng chữ Hán, để truyền trì cho đời sau. Hơn nữa “hoàn chỉnh” còn có nghĩa là Đại Tạng Kinh chữ Việt phải gồm đủ Kinh Luật Luận và những tác phẩm chú thích, sớ giải v.v… của các bậc Tổ Sư, Tiền Bối và của các học giả cận đại.

Nay tôi được biết, Hoà Thượng Thích Tịnh Hạnh, Tiến sĩ Triết học, hiện đang sống ở Đài Loan, phát nguyện đứng ra tổ chức phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh chữ Việt, Hoà Thượng đã hoạch định một chương trình phiên dịch, ấn loát qui mô, công việc đang được tiến hành một cách thuận lợi đều đặn. Tôi vô cùng hân hoan và nhất tâm tuỳ hỷ.

Đây là sự nghiệp lớn lao, công đức cũng vô lượng không phải sức của một người có thể chu toàn, mà phải cần sự hổ trợ của nhiều người. Cái khó trước kia là ở chỗ chưa có ai đề xuớng và đứng ra gánh vác trách nhiệm, cho nên dù có người muốn hổ trợ cũng không biết về đâu, nay đã có Hoà Thượng Thích Tịnh Hạnh, đầy đủ khả năng và điều kiện, đứng ra cáng đáng công việc to lớn nầy, nên tôi chí thành tha thiết thỉnh cầu chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni, Phật Tử Việt Nam trong và ngoài nước, hãy phát đại tâm hộ trì Phật Pháp, giúp đỡ Hoà Thượng Thích Tịnh Hạnh bằng hai cách :

– Tích cực tham gia vào công trình phiên dich, hiệu chính, chứng nghĩa, góp ý v.v…

– Hỗ trợ tài chánh, tuỳ theo khả năng, cho công trình ấn loát, xuất bản v.v…

Đây là việc chung có ảnh hưởng rất lớn đối với tiền đồ Phật Giáo Việt Nam, tôi ước mong Quý vị sốt sắng tham gia để phúc quả to tát nầy được viên mãn.

Sự nghiệp phiên dịch và xuất bản Đại Tạng Kinh chữ Việt khi được hoàn thành sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển nền văn học Phật Giáo Việt Nam lên ngang tầm địa vị của các nước Phật Giáo trên thế giới.

Nguyện cầu Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Hộ pháp thiện thần gia hộ cho Hoà Thượng Thích Tịnh Hạnh và toàn thể Quý vị mạnh thường quân hộ trì Chánh Pháp mau thành tựu đại nguyện.

Nam Mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát Tác Đại chứng minh.

Làm tại Sài Gòn, ngày 16/12/1998.

Sa Môn Thích Quảng Độ (ký tên).

Lời giới thiệu của Hoà Thượng Thích Đức Niệm
Vài nét về Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh

HT-Tinh-Hanh-800
HT Thích Tịnh Hạnh

Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh người tỉnh Ninh Thuận Phan Rang đồng hương với cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và ông Ngô Khắc Tỉnh nguyên Tổng Trưởng bộ quốc gia giáo dục thời Việt Nam Cộng hòa.

Hòa thượng xuất gia từ thuở ấu niên, đệ tử của Hòa Thượng tiến sĩ Thích Huyền Vi Tăng thống giáo hội Phật giáo Linh Sơn Thế giới. Hòa thượng là người có ý chí tu học, lại mang đại nguyện hoằng đạo giúp đời và lúc nào cũng hăng say trong tinh thần phụng sự đạo pháp và dân tộc. Hòa Thượng được đào tạo tại Phật Học Đường Nam Việt chùa Ấn Quang, nơi đã sản xuất nhiều nhân tài Phật giáo hiện đang hành đạo và lãnh đạo Phật giáo khắp nơi trên thế giới.

Về học vấn, Hòa thượng Tịnh Hạnh đã hoàn tất chương trình Đại học Phật giáo, đã có cao học và tiến sĩ quốc gia văn triết học tại đại học quốc lập sư phạm Đài Loan.

Về phục vụ, Hòa thượng đã lập giảng đường Linh Sơn tại Đài Bắc Thủ đô đảo quốc Đài Loan với mục đích đào tào nhân tài Phật giáo và hướng dẫn người tu tập theo pháp khí công Thiền tọa là phương pháp mới do chính Hòa thượng tổng hợp Thiền và Lão để sáng tạo thành pháp môn tu tập mới luyện thân tu tâm. Pháp môn nầy đã thu hút đủ lớp hạng người. Hòa thượng còn là giáo sư chánh ngạch về môn văn triết học của Đại học quốc lập Trung Hưng Đài Loan.

Là một nhà sư Việt Nam khoa bảng sống trên xứ Đại Loan mang ý chí cầu tiến, với tinh thần vị tha thương đạo giúp đời, Hòa thượng đã hằng chục năm ăn gạo lức muối mè, sống đời thanh đạm bình dị trường kỳ như thế để lập nguyện phục hưng Phật giáo Trung Hoa và để hoàn thành tâm nguyện thành lập Đại Tạng Kinh bằng Việt ngữ.

Một mình một bóng, Hòa thượng độc hành dũng mãnh mang đại nguyện lên đường phục vụ, mọi người cảm phục, nhưng chẳng mấy ai tin tưởng thành công, vì trước mắt chống gai nguy khó trùng trùng, chẳng khác nào như ngày xưa Huyền Trang lập nguyện đi Tây phương thỉnh kinh gặp phải vô vàn chướng duyên nghịch cảnh. Ví thử sự đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có chi nào. Thật vậy, đất trời đâu phụ lòng người có chí. Xưa nay nhân quả nào sai. Có bao kẻ vì đại nghĩa đã nêu gương sáng cho đời. Ngày nay Hòa thượng Tịnh Hạnh tại Đài Loan là một danh tăng trong những danh tăng hy hữu, làm chủ dãy núi lớn tương lai có thể là Đại tùng lâm hoặc Đại học, có giảng đường ở khắp ba miền đài Trung, Nam, Bắc với hàng ngàn đệ tử tăng tục, khiến cho người bản xứ phải nể phục. Hòa thượng Tịnh Hạnh xứng với câu ‘Đem chuông đi đánh xứ người’

Nhưng đâu phải chỉ thế thôi đặc biệt hiện nay Hòa thượng Tịnh Hạnh là người duy nhất phát động công tác hình thành Đại Tạng Kinh Việt ngữ. Bởi mang đại nguyện làm phong phú văn hóa nước nhà và thiết tha với tiền đồ đạo pháp, Hòa thượng đã tự xuất tiền ra bôn ba khắp nơi trên đất nước Việt Nam để tìm người có khả năng mời thỉnh tham gia vào công tác dịch kinh đồng thời trang trải kinh phí để họ an tâm trong vấn đề dịch thuật. Hòa thượng Tinh Hạnh gánh vác công tác Phật sự nầy không những chỉ tốn mất công lao nhiều năm tháng, mà còn đòi hỏi ngân khoản kinh phí to lớn vô cùng. Nếu không phải là hùng tâm đại nguyện, thì đối trước những chướng duyên nghịch cảnh lao tâm nhọc sức, tốn hao tiền tài, khó mà vững chí bền lòng, nhưng Hòa thượng Tịnh Hạnh vẫn ôm hoài bảo, bằng bất cứ giá nào cũng phải thực hiện sở nguyện của mình.

Miên, Lào, Thái, Nhật, Đại Hàn đều có Tạng Kinh bằng chữ của họ là vì sao? Còn Việt Nam ta tự hào bốn ngàn năm văn hiến, đạo Phật có mặt với dân tộc Việt ngót hai ngàn năm, giáo lý đạo Phật đã thấm sâu vào lòng dân Việt, nhân tài tăng tục chẳng thiếu chi, mà sao mãi đến nay vẫn chưa có Đại Tạng Kinh bằng Việt ngữ? Bao nhiêu người đã thao thức vấn đề nầy? Hay chỉ lo cất chùa to Phật lớn mà nội dung khô cằn!

Sự thăng trầm của Phật giáo liên hệ mật thiết với sự thịnh suy của dân tộc. Do vậy, nên điều gì lợi ích cho Phật giáo cũng có nghĩa là lợi ích cho dân tộc. Công cuộc thực hiện Đại Tạng Kinh chữ Việt là điều đáng ca tụng, là việc làm lịch sử. Từ ý nghĩa trọng đại cao quý đó, tất cả mọi người Việt chúng ta đều có bổn phận hổ trợ tinh thần cũng như vật chất, cũng là cách góp tâm sức vào công tác hình thành Đại Tạng Kinh Việt Ngữ, để cho Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh có được thuận duyên hoàn thành đại nguyện có tánh cánh lịch sử văn hóa dân tộc và đạo pháp nầy.

Hoa kỳ, ngày 15 tháng 7 năm 1999

Tỳ kheo Quê mùa Thích Đức Niệm (ký)

Lời nói đầu của người chủ trì dịch Đại Tạng Kinh chữ Việt

Ba tạng giáo điển là kho tàng của trí tuệ Bát-nhã, là chìa khóa của sự thành tựu Đạo nghiệp. Hơn mười ba thế kỷ trước, thấu triệt lẽ này, Đại sư Huyền Trang đã phát đại hùng tâm phiên dịch kiện toàn ba tạng giáo điển, giúp Trung Quốc hồng phước sở hữu Trung văn Đại Tạng Kinh.

Trải năm mươi năm ấp ủ một hoài bão tương tự, mãi đến ngày nay, chúng tôi, mới tạm hội đủ nhân duyên để thực hiện bộ Việt tạng; thành tựu ấy chẳng thể, chẳng phải do một cá nhân : nó là thành quả của một công đức cộng đồng, do nhiều trái tim, bộ óc hợp lại.

Xưa kia, sự hiện diện của Hán tạng đã góp phần to lớn vào sự nghiệp nâng cao đời sống văn hóa, tâm linh của Trung Hoa, giúp nước này đủ sức mạnh gốc rể để đứng vững trước bao phong ba, thử thách. Nhận định về điều này ông Phùng Hữu Lan, giáo sư Viện đại học Bắc kinh đã viết :

‘Vào thời đại Nam Bắc triều, giới tư tưởng Trung Quốc lại có sự chuyển mình lớn lao. Bởi vì lúc đó tư tưởng Phật giáo cũng thâm nhập hiểu được những huyền diệu sâu xa. Từ đó cho đến thời sơ diệp nhà Tống, những người có tư tưởng li lạc nhất của Trung Quốc đều là những người nghiên cứu tư tưởng Đạo Phật (khoảng năm sáu trăm năm). Tư tưởng Phật giáo vốn là sản vật của Ấn Độ nhưng được người Trung Quốc giảng giải, phần nhiều đem tư tưởng đó thâm nhập vào khuynh hướng tư tưởng người Trung Quốc, biến thành tư tưởng Phật giáo của Trung Quốc.’

Sự hiện diện của Việt tạng đối với dân tộc ta đương nhiên cũng là như thế.

Về mặt nội dung, Việt tạng tiếp nạp cả Đại tạng Bắc truyền và Đại tạng Nam truyền. Về phần Đại tạng Bắc truyền, quan trọng nhất được chọn từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Tục Tạng Kinh… ; thêm vào những sắc thái đặc biệt của Đại tạng Tây Tạng, Nhật Bổn; những văn bản tư tưởng Phật giáo của các vị Cao tăng học giả Đông, Tây cận đại và hiện đại: tất cả vào khoảng một ngàn tập, mỗi tập dày một ngàn trang khổ 17 x 24 cm, như quý vị đang có trước mắt.

Chỉ nói sơ qua, đã mường tượng được công việc thực hiện Việt tạng là khó khăn như thế nào. Thử liếc nhìn qua nước Nhật Bổn chẳng hạn: chỉ mỗi phần việc biên tập tu đính dành cho bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh (vì toàn bộ Đại Tạng Trung văn và Đại Tạng Nhật Bổn đã hoàn thành từ lâu), do hai học giả Phật giáo lỗi lạc của Nhật là Cao Nam Thuận Thứ Lang (Junjiro Takakusu) và Độ Biên Hải Húc (Watanabe) chủ trì, cùng với sự cộng tác của nhiều học giả Phật giáo và Đông phương học mà phải cống hiến ròng rã mười ba năm trí tuệ tâm huyết, mới tạm gọi là hoàn chỉnh.

Việc đã đành là khó, ngàn khó vạn khó, nhưng lẽ nào thấy khó mà không làm. Tự lượng sức mình có hạn, nhưng vì mỗi chút lòng thao thức cho sinh mệnh, tiền đồ của Phật giáo và dân tộc Việt Nam, chúng tôi đã mạo muội đứng lên khởi xướng, những mong một gọi nghìn thưa: mỗi Phật tử người Việt, xin ý thức trách nhiệm của mình, tự nguyện góp phần công đức vào sự nghiệp thực hiện bộ Việt tạng này, chẳng những là một phương tiện thù thắng để hoằng dương Chánh pháp, mà còn là đối với nền văn hóa dân tộc được cống hiến vô cùng sâu rộng, cũng xứng đáng là một tông giáo có mặt trên đất nước Việt Nam ngót hai ngàn năm lịch sử.

Hôm nay Việt tạng bắt đầu xuất bản vì là lần đầu, mặc dầu chúng tôi cố gắng đến mức tối đa, nhưng chắc cũng khó tránh khỏi những khuyết điểm về hình thức lẫn nội dung; hy vọng những vị cao kiến chỉ dạy để kịp thời sửa lại trong những tập sau cũng như lần tái bản. Ở đây chúng tôi xin ghi ơn những vị tiền bối đã âm thầm góp sức, cũng như nhiều vị phụng hiến trí tuệ và mồ hôi qua sáu năm và những ngày sắp tới vào công việc gian lao này. Sau hết, không quên cảm ơn Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua, đã dành cho chúng tôi nhiều sự dễ dàng trong khi thực hiện Đại Tạng Kinh chữ Việt.

Kính chúc Quý vị vô lượng cát tường.

Viết tại chùa Pháp-Bảo – Thủ Đức.

Ngày 06 tháng giêng năm Canh thìn P.L : 2544 (2000)

Sa môn Thích Tịnh Hạnh.

Lời giới thiệu của Hoà Thượng Thích Quảng Độ (2003)

Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh, người có cuộc sống giản dị, mộc mạc và cần kiệm khắc khổ, qua hai mươi mấy năm chỉ ăn cơm gạo lức với muối mè, dốc toàn tâm toàn lực đầu tư vào việc vận động phục hưng Phật giáo Đài Loan và tích cực đào tạo nhân tài ưu tú cho Đài Loan. Năm 1994, Ngài không quên tiến hành kế hoạch phiên dịch Đại Tạng Kinh chữ Việt đem tất cả tiền lương dạy trong Viện Đại học của mình cống hiến cho sự nghiệp dịch Đại Tạng Kinh. Ngài đã kết hợp với các chuyên gia, học giả Việt Nam và Đài Loan, đã trải qua 8 năm tiến hành phiên dịch Đại Tạng Kinh không ngừng nghỉ, tính đến nay (cuối năm 2003) đã dịch xong gần như trọn bộ hàng ngàn bộ Kinh, Luật, Luận. Đây là một thành tích cụ thể nhất, nhưng thay vào đó cùng với thời gian, mái tóc của Ngài đã bạc thêm nhiều.

Gieo trồng ruộng phước.

Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh kêu gọi những người Việt Nam dù là Phật tử hay không phải Phật tử cũng nên đồng phát tâm hộ trợ sự nghiệp dịch Đại Tạng Kinh, để lưu truyền mãi mãi về sau. Công đức này thật vô lượng vô biên, khó nghĩ bàn. Đại Tạng Kinh chữ Hán dịch thành chữ Việt được kết quả viên mãn, thì chẳng những đối với người Phật tử Việt Nam được tiện tham cứu, học tập đạt đến giác ngộ giải thoát mà đối với nền văn hóa dân tộc cũng được cống hiến vô cùng lớn lao. Chúng tôi xin chân thành kính giới thiệu đến quý Chùa, Tăng chúng và chúng Phật Tử tùy hỷ tham gia ủng hộ, để cho Phật Giáo Việt Nam sớm ngày đơm hoa kết quả mỹ mãn. Đó cũng chính là tự mình đã gieo trồng “Chủng tử Phước Huệ cho chính mình”.

tn_Su-Co-TNghiem

Liên hệ ở Âu châu để thỉnh Kinh sách
Sư Cô Thích Nữ Thanh Nghiêm

92-94 Rue Pasteur
94400 Vitry sur Seine
FRANCE
Thể thức thỉnh Kinh sách xin hoan hỷ liên lạc qua email
Điện thoại:
+33685709739
Mobile:
+33651722808
http://www.daitangkinh.org

tn_Anh-The-pub
84 Bd MASSENA
Tour BOLOGNE # 1608
75013 PARIS FRANCE
Điện thoại: +33950395172
Mobile: +33620534933 (Viber-Tango)

Lời Bộc Bạch
Nam Mô A Di Đà Phật,

Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa Chư Phật Tử,

Con, (tôi) thừa hưởng ân đức của Cố Hoà Thượng thượng Tịnh hạ Hạnh đã để lại, sau hơn hai mươi năm, Ngài lao tâm, lao lực thực hiện Bộ Đại Tạng Kinh tiếng Việt, với nhiều tâm huyết góp phần của chư Tôn Đức Tăng Ni ở VN, Đài Loan và hải ngoại, dịch thuật, biên chép, ghi chú rõ nghĩa để thành tựu BỘ ĐẠI TẠNG KINH gồm 203 Tập, BỘ PHẬT QUANG ĐẠI TỪ ĐIỂN 8 Tập vừa dịch in ấn xong, lúc 11giờ30 sáng ngày thứ sáu, 22 tháng 2 năm Ất Mùi (10/4/2015) tại Đài Bắc, Đài Loan, Ngài lại an nhiên tự tại thâu thần thị tịch xả phàm thân ra đi, nên chưa dạy bảo gì thêm.

Về phần Kinh in thành sách bìa cứng mạ vàng khoảng 500 bộ chỉ đủ phân phối những bộ kinh nầy đến Quý Tự, học viện, tủ sách, những nơi đã đặt trước v.v… , không còn cách nào hơn để thật sự thừa hưởng ân đức trên đến mọi người, nay bằng phương tiện rộng rãi và hiện đại internet từ xa truy cập Linh Sơn Pháp Bảo ĐẠI TẠNG KINH, www.daitangkinh.org được ra đời trong tư duy phụng sự, Pháp thí dưới sự ủng hộ, khuyến tấn nhiệt tình của chư Tôn Đức :

– Hòa Thượng Pháp Bảo (Dammaratana)
– Hòa Thượng Thích Quảng Tịnh
– Thượng Tọa Thích Hạnh Viên
– Đại Đức Thích Đồng Hạnh
– Ni Sư Thích Nữ Trí Bảo
– Sư Cô Thích Nữ Thanh Tâm
– Sư Cô Thích Nữ Thanh Nghiêm
– Sư Cô Thích Nữ Thanh Trang

Riêng Con (tôi) Minh Đăng, y giáo phụng hành, chỉ có khả năng đưa lên web những bản kinh dưới dạng pdf, ngưỡng mong sẽ đáp ứng phần nào mong chờ của chư Vị thiện hữu.

Ngoài ra cũng chia xẻ những bài Pháp Âm – mp3 trên web nầy hoặc có những đường dẫn (link) đến youtube hoặc web có liên quan chư Pháp Sư đương thời để quý Vị tiện việc xử dụng.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Minh Đăng, Trần Tế-Thế

** Vì sự tôn trọng tác quyền để tránh :”Sự phát tán, thương mại Đại Tạng Kinh, Phật Quang Đại Từ Điển”, đã xuất hiện trên sách in, sao chép, copy trên internet, con, (tôi) Minh Đăng rất thận trọng viết lời nầy như lời thỉnh nguyện, Kính mong Chư Tôn Đức, chư Thiện hữu từ mẫn liễu tri.

2240 Tổng số lượt xem 14 lượt xem ngày hôm nay