Thích Thông Trụ

01 Tỳ Kheo Thích Thông Trụ. Thế Danh: Nguyễn Luân Đôn
Pháp Danh: Đồng Tâm
Pháp Tự: Thông Trụ,
xuất gia ngày 31.8.2003,
thọ Sa Di ngày 31.8.2004,
thọ Tỳ Kheo năm 2008.

Đại Đức Thích Thông Trụ là đệ tử xuất gia đầu tiên của thầy Thích Hạnh Tấn và đã bắt đầu sự tu tập dưới sự hướng dẫn của thầy ngay trước khi bước vào con đường xuất gia. Thầy Thích Thông Trụ sanh năm 1979 tại Việt Nam và đã sang Pháp dưới diện đoàn tụ gia đình năm 1990. Thầy đã tốt nghiệp trung học tại Strassbourg và sau đó tốt nghiệp Điện Toán Học. 2001 lần đầu tiên thầy gặp sư phụ của mình trong lần thọ Bát Quan Trai tại Stuttgart và trong lần này thầy cũng đã bắt đầu có sự trao đổi và nhận sự hướng dẫn tu tập từ sư phụ mình. 2003 thầy vào chùa Viên Giác để xin tập sự xuất gia, nơi mà sư phụ của thầy đang làm trụ trì. Trong thời gian ở đây thầy đã tu tập và làm công quả qua việc phụ tá sư phụ mình trong những lần hướng dẫn các khóa tu khắp nơi trong nước Đức, ở Tiệp, Pháp hay Thụy Sĩ. Năm 2008 thầy đã nhận giới Tỳ Kheo và cùng năm khi thầy Thích Hạnh Tấn trao lại chức Trụ Trì, thầy Thích Thông Trụ đã cùng đi với sư phụ mình sang Ấn Độ và Lào. Sau đó thầy được sư phụ cho đi học tiếng Hoa tại Đài Loan một năm rưỡi, đối với việc nghiên cứu Phật Học sau này tiếng Hoa là một công cụ có lợi ích lớn. Mùa Hè 2011 thầy đã về lại Đức ở Tu Viện Vô Lượng Thọ để tiếp tục việc thiền tập của mình.

Bổ sung: Đại Đức Thích Thông Trụ là đệ tử xuất gia đầu tiên của thầy Thích Hạnh Tấn và đã bắt đầu sự tu tập dưới sự hướng dẫn của thầy ngay trước khi bước vào con đường xuất gia. Thầy Thích Thông Trụ sanh năm 1979 tại Việt Nam và đã sang Pháp dưới diện đoàn tụ gia đình năm 1990. Thầy đã tốt nghiệp trung học tại Strassbourg và sau đó tốt nghiệp Điện Toán Học. 2001 lần đầu tiên thầy gặp sư phụ của mình trong lần thọ Bát Quan Trai tại Stuttgart và trong lần này thầy cũng đã bắt đầu có sự trao đổi và nhận sự hướng dẫn tu tập từ sư phụ mình. 2003 thầy vào chùa Viên Giác để xin tập sự xuất gia, nơi mà sư phụ của thầy đang làm trụ trì. Trong thời gian ở đây thầy đã tu tập và làm công quả qua việc phụ tá sư phụ mình trong những lần hướng dẫn các khóa tu khắp nơi trong nước Đức, ở Tiệp, Pháp hay Thụy Sĩ. Năm 2008 thầy đã nhận giới Tỳ Kheo và cùng năm khi thầy Thích Hạnh Tấn trao lại chức Trụ Trì, thầy Thích Thông Trụ đã cùng đi với sư phụ mình sang Ấn Độ và Lào. Sau đó thầy được sư phụ cho đi học tiếng Hoa tại Đài Loan một năm rưỡi, đối với việc nghiên cứu Phật Học sau này tiếng Hoa là một công cụ có lợi ích lớn. Mùa Hè 2011 thầy đã về lại Đức ở Tu Viện Vô Lượng Thọ để tiếp tục việc thiền tập của mình. Giữa năm 2013 thầy lại xin phép rời tu viện để tiếp tục việc học tiếng Hoa hầu có khả năng tốt hơn trong việc đọc những bản chánh văn trong Hán Tạng.

>>>

Thích Thông Trụ - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

Thích Thông Trì

04 Tỳ Kheo Thích Thông Trì. Thế Danh: Phạm Cao Tuấn
Pháp Danh Minh Tú
Pháp Tự Thông Trì,
xuất gia ngày 4.9.2005,
thọ Sa Di ngày 7.9.2006
thọ Tỳ Kheo năm 2011.
Đại Đức Thích Thông Trì sanh ra tại Đức (1986). Sau khi tốt nghiệp Trung Học thầy đã phát tâm xuất gia và được thầy Thích Hạnh Tấn nhận làm đệ tử. Khi vào chùa Viên Giác 2005 thầy ghi danh theo học Đại Học Hannover, nhưng khi sư phụ của thầy từ Á Châu về lại Đức năm 2010 thầy đã thôi học với sự đồng ý của sư phụ để theo đuổi con đường tu tập tinh mật. Thầy đã về ở tu viện để giúp đỡ trong thời gian gây dựng tu viện. Với sự hiểu biết nhiều ngôn ngữ như Việt Đức Anh công việc này được thầy đảm nhiệm là điều hợp lý, ngoài ra để có thể thực hiện công việc trong tinh thần đạo Phật đúng đắn, việc tu và học tiếp tục chuyên sâu là điều không thể nào thiếu được. Mùa Thu 2011 thầy đã nhận giới Tỳ Kheo để tiếp tục trên con đường phát triển tâm linh hầu lợi lạc chúng sanh về sau. Giữa năm 2013 thầy xin phép đi Đài Bắc để học tiếng Hoa.

>>>

Thích Thông Trì - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

Thích Thông Trạch

08 Tỳ Kheo Thích Thông Trạch. Thế Danh Từ Quý Long (sanh ngày 19.08.1970 tại Biên Hòa)
Pháp Danh Đồng Phú
Pháp Tự Thông Trạch,
xuất gia năm 2008,
Đại Đức Thích Thông Trạch thuộc một gia đình Hoa Kiều tại Việt Nam (sanh năm 1970). Thầy đến Đức khi còn là một thiếu niên và đã tốt nghiệp Trung Học và Đại Học tại Đức. Thầy có tâm nguyện xuất gia khá lâu. Khi đó, 2003, mặc dầu đang ở và làm kỹ sư Thiết Kế cho Deutsch Bahn tại Hamburg thầy vẫn thường về Hannover để tham dự các sinh hoạt tâm linh. Sau đó 2006 thầy dọn hẳn về Hannover để gần chùa hơn. Đầu năm 2008 thầy đã vào chùa làm đệ tử xuất gia của thầy Thích Hạnh Tấn. Sau khi thọ giới Sa Di năm 2008 thầy đã theo sư phụ mình đi Ấn Độ để được sự hướng dẫn trực tiếp. Sau đó thầy đã được gửi sang Đài Loan để trao dồi thêm chữ Hoa và vào Phật Học Viện Phước Nghiêm do Đại Lão Hòa Thượng Ấn Thuận sáng lập để học Phật Học, sau khi đã thọ giới Tỳ Kheo tại chùa Viên Thông Đài Trung năm 2009. Chương trình học tại Phước Nghiêm kéo dài 4 năm. Sau đó, thầy sẽ trở về Đức và ở tu viện tu tập tinh mật một thời gian trước khi thực hiện chức nghiệp hướng dẫn tu tập của mình. Và đã về lại tu viện cuối năm 2013. Hiện tại thầy là Tri Sự và Thủ Quỹ của tu viện.

>>>

Thích Thông Trạch - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

Thích Thông Tránh

09 Tỳ Kheo Thích Thông Tránh. Thế Danh Nguyễn Cam Bích (sanh ngày 19.12.1990 tại Strasbourg Pháp)
Pháp Danh Đồng Đức
Pháp Tự Thông Tránh,
xuất gia năm 2008,
Đại Đức Thích Thông Tránh sanh ra tại Strassbourg 1991 và là em ruột của thầy Thích Thông Trụ. Thầy cũng đã gặp sư phụ của mình rất sớm, lúc đầu chỉ là một sự quen biết thiện cảm nhưng từ đó một mối liên hệ tâm linh đã hình thành và ước nguyện trở thành tu sĩ đã ăn sâu vào tâm thức. Gia đình của thầy, mặc dầu là những phật tử thuần thành và tu tập nhiệt tình, cũng không tránh khỏi sự xúc động khi để đưa con út rời khỏi gia đình. Sau khi tốt nghiệp Trung Học 2008 thầy đã xuất gia thọ sa di giới và được sư phụ mình gửi sang Ấn Độ để tu học theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng. Mùa thu năm 2011 thầy cũng đã cùng với các sư huynh của mình nhận được giới Tỳ Kheo. Chương trình tu học của thầy tại tu viện Sera sẽ còn kéo dài nhiều năm, trước khi thầy trở lại Âu Châu để bước vào con đường tu tập tinh chuyên. Thời gian tuy dài nhưng chắc chắn là sẽ đem lại nhiều lợi lạc. Sư phụ của thầy cũng mong rằng với một kiến thức phật học sâu rộng và một sự tu tập tinh chuyên thầy có thể đem lại lợi lạc rốt ráo cho những chúng sanh trong tương lai.

>>>

Thích Thông Tránh - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

Thích Thông Trạm

10 Tỳ Kheo Thích Thông Trạm. (Bán thế xuất gia) Thế Danh Nguyễn Văn Ngộ – Pháp Danh Đồng Lý, sanh năm 1962 và lớn lên tại miền Trung Việt Nam. Thầy sang Tiệp năm 1989 theo chương trình làm việc lao động và sang đến Đức 1991 sau khi bức tường Đông Tây Đức sụp đổ để tìm tỵ nạn, thầy đã nhận biết rất nhanh là cuộc sống thế tục không thỏa mãn được những mơ ước của mình. Thầy trở về Việt Nam để tìm đường xuất gia, nhưng nhân duyên chưa hội đủ. Đứa con gái duy nhất của thầy bị bệnh và cần sự có mặt của thầy, nên thầy đã trở lại Đức để chăm sóc gia đình. Mặc dầu vậy, ước nguyện xuất gia cũng không sao rời khỏi tâm trí thầy. Cuối cùng sau khi bàn bạc với vợ con, 2008 thầy đã về chùa Viên Giác để theo đuổi con đường tu tập. Cũng trong năm đó thầy nhận giới Sa Di làm người xuất gia thật sự. Năm 2010 khi sư phụ thầy về lại Đức thầy cũng đã theo về tu viện Vô Lượng Thọ, vì thầy nhận biết chỉ có con đường tu tập tinh chuyên mới có thể đưa thầy bước tới trên con đường tâm linh. Thầy đã nhận giới Tỳ Kheo vào mùa thu 2011. Hiên giờ thầy làm Tri Chúng của Tu Viện.

>>>

Thích Thông Trạm - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

Thích Thông Triêm

11 Tỳ Kheo Thích Thông Triêm (Bán thế xuất gia) Thế Danh Nguyễn Tuấn Anh – Pháp Danh Thiện Phát, sanh tại Hà Tây (1966) và đã sang Đức 1987 dưới dạng làm việc sau khi tốt nghiệp cấp ba. Năm 1995 lần đầu đến chùa thỉnh tôn tượng Đức Quán Thế Âm về thờ với niềm tín ngưỡng dân gian, sau đó chú thường lui tới chùa vào những ngày yên tĩnh để tìm sự an bình của tâm. năm 2002 tình cờ thỉnh được quyển Phật Học Phổ Thông nơi bàn kết duyên kinh sách ở chùa Viên Giác, đọc được sự trao đổi giữa ngài A Nan với đức Phật về tâm bỗng nhiên có thích thú với Phật Pháp. Đã trải qua hai lần hôn phối, cảm thấy đời thế tục nhạt nhẽo nên đã phát nguyện xuất gia và xin vào chùa Viên Giác cuối năm 2008 để tìm hiểu đời sống xuất gia. Đến năm 2009 chánh thức gặp sư phụ của chú để xin theo thầy xuất gia và khi sư phụ chú về lại Đức vào tháng 04.2010 để thành lập tu viện Vô Lượng Thọ chú đã về đây để tập sự xuất gia. Mùa thu 2011 chú đã được thọ giới Sa Di sau gần một năm làm tịnh hạnh nhơn. Cuối năm 2013 thầy đã được nhận giới tỳ kheo tại Tỳ Xá Ly Ấn Độ.

>>>

Thích Thông Triêm - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

Thích Thông Triển

12 Tỳ Kheo Thích Thông Triển sanh tại Hà Nội Việt Nam (1970)

Thế Danh Lưu Thế Dũng,

Pháp Danh Quảng Đạt.

Tháng 3.2012 chú đã bắt đầu tập sự (bán thế) xuất gia ở tu viện và được thọ giới Sa Di nhân vào vía đức Phật A Di Đà (29.12.2012)

Thọ Cụ Túc Giới tháng 11 năm 2014.

>>>

Thích Thông Triển - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

Thích Thông Chơn

13 Thức Xoa Thông Chơn.
Thế Danh: Võ Thị Hoàng Mai
Pháp Danh: Thiện Kiến,
Đồng Kiến
Pháp Tự: Thông Chơn
(Bán thế) xuất gia ngày 24.8.2008,
thọ Sa Di Ni ngày 4.7.2010, thọ Thức xoa: 2015

>>>

Thích Nữ Thông Chơn - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

Thích Thông Chánh

14 Sa Di Ni Thông Chánh.
Thế Danh: Nguyễn Thị Khánh
Pháp Danh: Đồng Kính
Pháp Tự Thông Chánh
(Bán thế) xuất gia (?)
thọ Sa Di Ni ngày 04.07.2010

>>>

Thích Nữ Thông Chánh - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

Thích nữ Thông Chiếu

15 Sa Di Ni Thông Chiếu.
Thế Danh: Nguyễn Thị Nhịnh
Pháp Danh: Đồng Yến
Pháp Tự: Thông Chiếu
(Bán thế) xuất gia (?),
thọ Sa Di Ni ngày 04.07.2010.

>>>

Thích Nữ Thông Chiếu - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

Thích Thông Chu

16 Tỳ Kheo Ni Thích Thông Chu sanh ra tại Việt Nam (1981) và đã sang Đức dưới dạng đoàn tụ gia đình (1991).

Sau khi tốt nghiệp lớp 10 Cô đã theo học và trở thành nhân viên phòng thuế. Sau bốn năm vừa làm việc vừa tu học Cô không cảm thấy thỏa mãn được trong đời sống. Nên năm 2008 Cô phát tâm xuất gia và được sư phụ của mình Thầy Thích Hạnh Tấn cho xuống tóc tại Jangchubjoong Ấn Độ, cuối năm cô đã nhận giới Sa Di Ni.

Sau một năm học pháp với thầy, sư phụ cô đã cho cô qua Đài Loan để học tiếng Hoa một năm.
Tháng 3 2011 cô trở lại Đức và vào tu viện bắt đầu chương trình tu học tinh chuyên của mình về pháp môn Tịnh Độ. Cô cũng đã nhận giới Thức Xoa vào mùa thu 2011.

Cuối năm 2013 cô đã nhận giới Tỳ Kheo Ni tại Ấn Độ, thành Tỳ Xá Ly nơi đức Phật cho phép Tăng Đoàn Ni lần đầu tiên xuất hiện. Sư cô là Tri Khách tại tu viện.

>>>

Thích Nữ Thông Chu - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

Thích nữ Thông Chiêu

18 Thức Xoa Ma Na Thích Thông Chiêu sanh năm 1981 tại Việt Nam và qua Đức 1993 dưới dạng đoàn tụ gia đình. Vừa học xong lớp 11 cô cảm thấy không muốn tiếp tục con đường học nên đã nghỉ và đi tìm một mục đích cho đời sống, sau vài năm tìm tòi cô học nghành PTA (Phụ Tá Dược Sĩ), sau khi tốt nghiệp lại tiếp tục tìm hiểu để thỏa mãn đời sống tâm linh. Trước khi lên tu viện năm 2010 cô đã tham dự sinh hoạt Phật Giáo tại địa phương và đến chùa để tập tu các khóa dành cho cư sĩ. Nhận thấy cuộc sống thế tục chỉ là một vòng lẩn quẩn của khổ đau nên đã hướng đến đời sống xuất gia, cô lên tu viện tham dự khóa “Chuyển Di Thần Thức” và đã xin ở lại tu viện để tập sự, rồi cuối năm được Sư Phụ cho xuống tóc làm Tịnh Hạnh Nhơn. Đầu năm 2011 cô được nhận giới Sa Di tại thánh địa của Miến Điện. Cô đã nhận giới học hạnh ni vào đầu năm 2014.

>>>

Thích Nữ Thông Chiêu - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

Thich Thông Chủng

19 Sa Di Ni Thông Chủng, Pháp Danh Diệu Đức

>>>

Thích Nữ Thông Chủng - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn

Thích Thông Tịnh

20 Sa Di Ni Thích Thông Tịnh
Thế danh: Nguyễn Thị Danh Lam
Pháp Danh: Đồng Nghĩa
Pháp Tự: Thông Tịnh
Pháp Hiệu: Tịnh Nghĩa
Sanh năm 1982 tại Đà Nẳng
Nguyên Quán: Quảng Nam
Xuất gia ngày 21.04.2015
Thọ giới Sa Di Ni: 21.04.2015 tại chùa Phật Quang, Göteborg, Thụy Điển

Thầy Bổn Sư: Đại Đức Thích Hạnh Luận

>>>

Thích Thông Tịnh - Đệ tử Thầy Hạnh Luận

Thích Thông Giáo

21 Sa Di Thích Thông Giáo
Thế danh Trần Hoàng Bảo.
Sanh ngày 7.10.1984
Pháp danh: Đồng Tín
Pháp tự: Thông Giáo
Xuất gia: 22.02.2016 (Thầy Thích Hạnh Giới là Bổn sư)
Thọ Sa Di: 22.07.2016

>>>

Thích Thông Giáo - Đệ tử Thầy Hạnh Giới

Thích Thông Chúc

Ni Cô Thích Thông Chúc ?

>>>

Thích Thông Chúc - Đệ tử Thầy Hạnh Tấn