Tin Đức Quốc tháng 02.2017
|

Thứ ba ngày 28.02.2017 Nhiều người bị bệnh đường hơn dự kiến. Trước đây (früher), người ta cho rằng bệnh … Đọc thêm

Tin Vắn Đức Quốc tháng 01.2017
|

Thứ hai ngày 30.01.2017 Ông Schulz ứng cử viên Thủ Tướng của đảng SPD. “Bây giờ là Schulz”: Với khẩu … Đọc thêm

Tin Vắn Đức Quốc tháng 12.2016
|

Thứ tư ngày 28.12.2016 Đa số người Đức đồng ý việc giám sát bằng máy thu hình. Sau vụ tấn … Đọc thêm

Tin Vắn Đức Quốc tháng 11.2016
|

Thứ ba ngày 29.11.2016 Hầu như (fast) một trong ba người bị tình trạng thất nghiệp (Arbeitslosigkeitslage) ảnh hưởng (betreffen): … Đọc thêm

Tin Vắn Đức Quốc tháng 10.2016
|

Thứ bảy ngày 29.10.2016 Sự lão hóa xã hội làm cho quỹ hưu trí gặp khó khăn tài chánh. Phải … Đọc thêm