Tin Đức Quốc Tháng 03.2017
|

Thứ ba ngày 07.03.2017 Thanh toán trễ hoá đơn, có thể bị tốn kém nhiều! Đôi khi (manchmal) người ta … Đọc thêm

Chương Trình Tu Học: Khóa Tu Học Phật Pháp Lần Thứ 5 tại Hàn Quốc
|

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP LẦN THỨ 5 TẠI HÀN QUỐC I. CHÙA TAM QUANG Sam … Đọc thêm

THƯ MỜI Khóa Tu Học Phật Pháp GĐPTVN Đức Quốc lần thứ 21
|

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Chi Bộ Đức Quốc e.V. (gemeinnütziger Verein) (thành lập năm 1979 tại … Đọc thêm

Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu, Mỹ tại Á Châu: Tu Học và Hành Hương 2017
|

Chương Trình Tu Học và Hành Hương năm 2017 của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu, Mỹ tại Á Châu. Tại … Đọc thêm

Úc Châu: Khóa Tu Học Phật Pháp Kỳ 17
|

{xem thêm bản PDF khóa tu Học Phật Pháp Úc Châu}

Chùa Viên Giác: Hoa Viên Quan Âm
|

Hoa Viên Quan Âm Chùa Viên Giác Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn … Đọc thêm

Thông Báo: Ấn Tống Kinh Sách & Lịch Xuân Đinh Dậu 2017
|

Năm 2016, 2017 và 2018 chùa Viên Giác tại Hannover Đức Quốc dự định sẽ in ấn toàn bộ 9 … Đọc thêm

Bản tin ngắn số 1 về Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Pháp
|

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE THE UNIFIED VIETNAMESE … Đọc thêm

1 2