Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu, Mỹ tại Á Châu: Tu Học và Hành Hương 2017
|

Chương Trình Tu Học và Hành Hương năm 2017 của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu, Mỹ tại Á Châu. Tại … Đọc thêm

Chùa Viên Giác: Hoa Viên Quan Âm
|

Hoa Viên Quan Âm Chùa Viên Giác Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn … Đọc thêm

Bản tin ngắn số 2 về Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Pháp
|

Bản tin ngắn số 1 về Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Pháp Nam Mô … Đọc thêm

Niệm Phật Đường/Chi Hội: THƯ MỜI
|

Chương trình đang cập nhật …

Chương Trình Tu Học: Khóa Tu Học Phật Pháp Lần Thứ 5 tại Hàn Quốc
|

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP LẦN THỨ 5 TẠI HÀN QUỐC I. CHÙA TAM QUANG Sam … Đọc thêm

Úc Châu: Khóa Tu Học Phật Pháp Kỳ 17
|

{xem thêm bản PDF khóa tu Học Phật Pháp Úc Châu}

Thông Báo: Ấn Tống Kinh Sách & Lịch Xuân Đinh Dậu 2017
|

Năm 2016, 2017 và 2018 chùa Viên Giác tại Hannover Đức Quốc dự định sẽ in ấn toàn bộ 9 … Đọc thêm

Danh xưng BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức Quốc trong các văn thư
|

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT Chi Bộ Ðức Quốc e. V. (gemeinnütziger Verein) (Thành lập năm 1979 … Đọc thêm