Niệm Phật Đường/Chi Hội: THƯ MỜI
|

Đạo Tràng Phật Tử Bielefeld và Các Vùng Phụ Cận Detmolder Straße 631, 33699 Bielefeld Liên lạc: ĐH. Từ Năng … Đọc tiếp

Thư kêu gọi ủng hộ Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền Việt Nam
|

Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền xin trân trọng thông báo, anh Ngô Hoàng Phong sẽ chính … Đọc tiếp

Thông báo về Pháp Hội Hoa Nghiêm (28.10. -05.11.2017)
|

Thông báo về Pháp Hội Hoa Nghiêm tổ chức tại chùa Viên Giác từ ngày 28.10. đến 05.11.2017 Nam Mô … Đọc tiếp

Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu, Mỹ: Chương Trình năm 2018
|

CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2018 (từ ngày 29.3 đến ngày 22.5.2018) của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại Hoa Kỳ … Đọc tiếp

Chùa Viên Giác: Hoa Viên Quan Âm
|

Hoa Viên Quan Âm Chùa Viên Giác Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn … Đọc tiếp

1 2