Bộ Niết Bàn (3T47-49)
|

(để hiểu rõ cấu trúc và dễ tìm KINH trong Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng xin vui lòng tra … Xem tiếp

Đức Phật Thuyết Kinh Pháp Diệt Tận
|

Kinh Pháp Diệt Tận thuộc tập T12, kinh số 396, Bộ Niết Bàn tổng cộng 1 quyển, – Thất dịch. Bản dịch Việt ngữ: … Xem tiếp