Kinh Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni (Quyển Hạ)
|

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH BỘ LUẬT KINH SỐ 1478 KINH ĐẠI ÁI ĐẠO TỲ KHEO NI QUYỂN … >>>

Kinh Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni (Quyển Thượng)
|

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH BỘ LUẬT KINH SỐ 1478 KINH ĐẠI ÁI ĐẠO TỲ KHEO NI Hán … >>>

Bộ Luật (12T71-82)
|

(để hiểu rõ cấu trúc và dễ tìm KINH trong Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng xin vui lòng tra … >>>

Nam Sơn Luật Tại Gia Bị Lãm Lược Biên
|

Nam Sơn Luật Tại Gia Bị Lãm Lược Biên bản Việt dịch TK Thích Nhất Chân. Gồm 3 Thiên: THIÊN … >>>