Giáo Hội Âu Châu: Điện Thư Phân Ưu
|

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu Kính gởi : Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, … >>>

Anh Tâm Thị Huỳnh Bá Huệ Dương
|

Nguyên Vụ Trưởng HSPT Vụ, đã từ trần Giáo sư Huỳnh Bá Huệ Dương (anh em chúng tôi thường thân … >>>

Tâm tình với Bà Bộ Trưởng Quốc Phòng trong lễ truy niệm Dr. Ernst Albrecht
|

Bốn tháng sau lễ truy điệu ông Dr. Ernst Albrecht do chính quyền Niedersachsen tổ chức ngày 22.12.2014 tại Nhà … >>>

Cáo Bạch Tang Lễ HT Thích Tịnh Hạnh
|

CÁO BẠCH TANG LỄ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng … >>>

Truy điệu và tri ơn Dr. Ernst Albrecht (06.04.2015)
|

Thầy Thích Hạnh Bổn và một số anh chị em trong Gia Đình Phật Tử chùa Viên Giác đã đến tham dự và … >>>

Tiểu sử Cố Thượng Tọa Thích Thiện Thông
|

Cố thượng tọa thế danh Đỗ Văn Nghiệp, sinh ngày 06 tháng 02 năm 1943 (năm Quý Mùi) tại làng … >>>

Tiểu Sử Hòa Thượng Tôn Sư thượng LONG hạ TRÍ
|

Hòa thượng lâm thế vào ngày 12 tháng 9 năm Mậu Thìn (1928) tại làng Minh Hương, thị xã Hội … >>>

Lễ tưởng niệm Dr. Ernst Albrecht (1976-1990) cựu Thủ Hiến Tiểu Bang Niedersachen
|

Ngày hôm qua (22.12.2014) tại Hý Viện thành phố Hannover chính quyền Tiểu Bang Niedersaschen đã tổ chức lễ tưởng … >>>

Chùa Khánh Anh sau 30 năm
|

Vài lời mở đầu: Nói “Chùa Khánh Anh sau 30 năm” có nghĩa là đã bắt đầu bước sang năm … >>>

Ôn Minh Tâm Người Trồng Sen Trên Tuyết (thơ)
|

Cuộc đời Ôn như loài sen vô nhiễm Thích Minh Tâm hạnh nguyện được Viên Dung Đã trồng sen trên … >>>

1 4 5 6 7 8