Vài nét về Tang Lễ HT Thích Hạnh Tuấn
|

Khoảng 125 Tăng Ni và trên 500 Phật tử có mặt trong lễ Di quan và Trà tỳ HT Thích … >>>

Ban Tang Lễ: Thư Cảm Tạ
|

BAN TANG LỄ Hòa Thượng THÍCH HẠNH TUẤN Trú Trì Chùa Trúc Lâm – Chicago, IL Tổng Vụ Trưởng Tổng … >>>

Bài viết tưởng niệm HT Thích Hạnh Tuấn
|

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Chư Tôn Đức . Kính Thưa Thầy, Trong khoảng … >>>

HT Thích Hạnh Tuấn Trú Trì Chùa Trúc Lâm, Chicago, Viên Tịch
|

WESTMINSTER (VB) – Theo tin từ Chùa Trúc Lâm, Thành Phố Chicago, Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Hạnh Tuấn, Trú … >>>

Điện Thư Phân Ưu
|

Hòa Thượng Thích Hạnh Tuấn Pháp Danh Thị Trạm, Pháp Tự Hạnh Tuấn, Pháp Hiệu Hải Như (cầu pháp với … >>>

Thư cảm tạ Đại Tường
|

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu Evry, ngày 9 tháng 9 năm 2015. Nam mô Bổn … >>>

10 Điều sáng kiến phát minh của Cố HT Thích Minh Tâm
|

Đây không phải chỉ là một sự tán dương ca ngợi, mà còn là những điều trân quý, người đời … >>>

Cố HT Thích Tâm Châu (1921-2015)
|

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới TỔ ĐÌNH TỪ QUANG 2176 Rue Ontario E. Montreal QC H2K … >>>

Điện Thư Phân Ưu Cố HT Thích Viên Diệu
|

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu Kính gởi: Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo … >>>

Kỷ Yếu Tưởng Niệm Cố HT Thích Minh Tâm
|

Đọc Nội Dung Kỷ Yếu Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Minh Tâm (1940 – 2013)

1 3 4 5 6 7 8