HT Thích Hạnh Tuấn Trú Trì Chùa Trúc Lâm, Chicago, Viên Tịch
|

WESTMINSTER (VB) – Theo tin từ Chùa Trúc Lâm, Thành Phố Chicago, Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Hạnh Tuấn, Trú … Đọc tiếp

Điện Thư Phân Ưu
|

Hòa Thượng Thích Hạnh Tuấn Pháp Danh Thị Trạm, Pháp Tự Hạnh Tuấn, Pháp Hiệu Hải Như (cầu pháp với … Đọc tiếp

Thư cảm tạ Đại Tường
|

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu Evry, ngày 9 tháng 9 năm 2015. Nam mô Bổn … Đọc tiếp

10 Điều sáng kiến phát minh của Cố HT Thích Minh Tâm
|

Đây không phải chỉ là một sự tán dương ca ngợi, mà còn là những điều trân quý, người đời … Đọc tiếp

Cố HT Thích Tâm Châu (1921-2015)
|

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới TỔ ĐÌNH TỪ QUANG 2176 Rue Ontario E. Montreal QC H2K … Đọc tiếp

Điện Thư Phân Ưu Cố HT Thích Viên Diệu
|

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu Kính gởi: Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo … Đọc tiếp

Kỷ Yếu Tưởng Niệm Cố HT Thích Minh Tâm
|

Đọc Nội Dung Kỷ Yếu Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Minh Tâm (1940 – 2013)

Giáo Hội Âu Châu: Điện Thư Phân Ưu
|

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu Kính gởi : Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, … Đọc tiếp

Anh Tâm Thị Huỳnh Bá Huệ Dương
|

Nguyên Vụ Trưởng HSPT Vụ, đã từ trần Giáo sư Huỳnh Bá Huệ Dương (anh em chúng tôi thường thân … Đọc tiếp

Tâm tình với Bà Bộ Trưởng Quốc Phòng trong lễ truy niệm Dr. Ernst Albrecht
|

Bốn tháng sau lễ truy điệu ông Dr. Ernst Albrecht do chính quyền Niedersachsen tổ chức ngày 22.12.2014 tại Nhà … Đọc tiếp

1 3 4 5 6 7 8