Tin Đức Quốc tháng 04.2018
|

Thứ tư ngày 25.04.2018 Trẻ em gặp khó khăn nói chuyện bởi sử dụng truyền thông quá nhiều. Hai tuổi … Xem tiếp

Tin Đức Quốc tháng 03.2018
|

Thứ bảy ngày 31.03.2018 Nhiều vụ trục xuất vì thiếu giấy tờ nên không thể thực hiện được. Số người … Xem tiếp

Tin Đức Quốc tháng 2.2018
|

Thứ hai ngày 19.02.2018 Các tổ chức gần gủi đảng phái đã nhận gần 581 triệu Euro trong năm 2017. … Xem tiếp

Tin Đức Quốc tháng 01.2018
|

Thứ ba ngày 23.01.2018 Giấy ủy quyền cũng có thể là tờ di chúc. Một tờ di chúc (Testament) không … Xem tiếp

40 năm ở Mỹ
|

Những ngày đầu trên xứ Mỹ (1-1) Những ngày đầu trên xứ Mỹ (1-2) Thành lập đạo tràng (2-1) Thành lập đạo tràng (2-2) … Xem tiếp

Bản Giác
|

LỜI NÓI ĐẦU Bản Giác là một Thuật Ngữ trong hệ thống Siêu Tâm Lý Học Phật Giáo. Thuật Ngữ … Xem tiếp

Về một số từ “khó hiểu” trong Kinh Niệm Xứ (satipaṭṭhānasutta)
|

Kinh Niệm Xứ (satipaṭṭhānasutta) là kinh thu gọn của Kinh Đại Niệm Xứ (Mahāsatipaṭṭhānasutta). Kinh này là một kinh rất … Xem tiếp

Tin Đức Quốc tháng 12.2017
|

Thứ bảy ngày 30.12.2017 Một trong hai người Đức muốn bà Merkel đi sớm. Hơn (mehr als) ba tháng kể … Xem tiếp

Hoa cải vàng bên sông Ni-Liên, Ấn Độ
|

NGỠ NGÀNG VẺ ĐẸP Bồ-đề-đạo-tràng, nơi nổi tiếng với Tháp Đại Giác – Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền … Xem tiếp

1 2 3 4 9