» » THƯ MỜI Huân Tu và Lễ Phật Định Kỳ

THƯ MỜI Huân Tu và Lễ Phật Định Kỳ

Xem (692)

Thu-moi-TBQT-ODW

CHƯƠNG TRÌNH THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI TẠI STUTTGART

Thứ bảy ngày 13.10.2018
10 giờ 00 Phật Tử tập trung và ghi danh
10 giờ 30 Truyền Giới Bát Quan Trai dưới sự chủ lễ của Chư Tôn Đức Chùa Viên Giác.
12 giờ 00 Lễ Quá Đường
14 giờ 30 Thuyết giảng phần 1
16 giờ 30 Huân Tu Tịnh Độ / Thuyết giảng phần 2
18 giờ 30 Thực chúc
20 giờ 00 Pháp đàm Chư Tôn Đức Chùa Viên Giác
22 giờ 00 Chỉ tịnh

Chủ nhật ngày 14.10.2018
5 giờ 30 Thức chúng
6 giờ 00 Tọa Thiền và Trì Tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm Chủ lễ Chư Tôn Đức Chùa Viên Giác.
8 giờ 00 Tảo thực
9 giờ 00 Thuyết giảng phần 3
10 giờ 30 Xã giới
11 giờ 00 Lễ Phật Cầu An
12 giờ 30 Ngọ trai
14 giờ 00 Hoàn mãn

tho-moi-TBQT-Karlsruher-2018

Xem (692)