» » THƯ MỜI Huân Tu và Lễ Phật Định Kỳ

THƯ MỜI Huân Tu và Lễ Phật Định Kỳ

Xem (433)

Thu-moi-TBQT-ODW

THƯ CUNG THỈNH

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính Gửi: Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển
Đại Đức Trụ trì Thích Hạnh Bổn
và Quý Chư Tôn Đức Tăng, Ni Tổ Đình Viên Giác Hannover

Trích yếu: V/v Cung Thỉnh Chư Tăng đến Münster hướng dẫn 1 ngày Huân Tu và Lễ Phật Định Kỳ ngày 07.10.2018.

Kính Bạch Hòa Thượng và Chư Tôn Đức.

Thay mặt Nhóm Phật Tử tại Münster và VPC con xin trân trọng cung thỉnh Chư Tôn Đức đến Münster để hướng dẫn Phật Tử chúng con Huân Tu và Lễ Phật Định Kỳ vào ngày Chủ Nhật 07.10.2018 vào lúc 9:30 giờ tại
Begegnungszentrum e.V
Sprickmann Platz 7, 48159 Münster
với Chương trình như sau:

9:30 giờ – 11:30 giờ : Huân Tu, Kinh Hành, Niệm Phật
11:45 giờ – 12:30 giờ Cúng Quá Đường, Ngọ Trai
13:15 giờ – 14:30 giờ Phật Pháp Vấn Đáp
15:00 giờ – 18:00 giờ : Lễ Phật Định Kỳ, Thuyết Pháp.

Kinh mong Hoà Thượng cùng Chư Tôn Đức hoan hỷ chấp thuận lời cung thỉnh về Münster để hướng dẫn hàng Phật Tử tại gia chúng con trên con đường tu tập. Chúng con xin thành kính tri ân và kính chúc Hòa Thượng cùng Chư Tôn Đức Tăng, Ni thân, tâm an lạc và tuệ đăng thường chiếu.

Nam Mô A -Di- Đà – Phật.
Thay mặt Ban Chấp Hành Nhóm Phật Tử tại Münster và VPC
PT Thiện Hảo – Nguyễn Anh Trâm

Chuong Trinh Bua Com Xa Hoi 2018

Tải về: Chương Trình Bữa Cơm Xã Hội

tho-moi-TBQT-Karlsruher-2018

Xem (433)