» » » Thông Báo Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Về Nguồn Kỳ Thứ 11)

Thông Báo Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Về Nguồn Kỳ Thứ 11)

Xem (552)

THÔNG BÁO
LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ (NGÀY VỀ NGUỒN KỲ THỨ 11)

Nam Mô Việt Nam Phật Giáo Lịch Đại Tổ Sư

Chỉ còn đúng một tháng nữa là đến ngày Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – tức Ngày Về Nguồn Kỳ Thứ 11 tại Chùa Khánh Anh Evry, từ ngày 27/9 đến 1/10/2018.

Nhân dịp Chùa Khánh Anh Bagneux LỄ VU LAN BÁO HIẾU, chủ nhật, ngày 9 tháng 9 năm 2018 (tức ngày 30 tháng Bảy năm Mậu Tuất), sau lễ Vu Lan chùa Khánh Anh Bagneux, vào lúc 15 giờ 30 tại giảng đường Chùa Khánh Anh Evry, chúng con kính xin cung thỉnh Hòa Thượng Đệ Nhất Chủ Tịch, Chư Tôn Đức Tăng Ni GHPGVNTN Âu Châu và xin kính mời bà con Phật tử Chùa Khánh Anh về tham dự buổi họp phân chia các Ban trong những những ngày Lễ Hiệp Kỵ, như Ban Tiếp Tân, Ban Vận Chuyển, Ban Trai Soạn

Kính mời Quý Ngài và bà con Phật tử về Chùa Khánh Anh Evry tham dự buổi họp đông đủ cho ngày Lễ Hiệp Kỵ được thập toàn viên mãn.

Thân Kính,
Tỳ Kheo Thích Quảng Đạo

ThongBao-ngay-28082018
Chương trình LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ (NGÀY VỀ NGUỒN 11) tieng Viet

Xem (552)