» » » KTHPPAC Kỳ thứ 30 (23.7 – 1.8.2018): Bản tin ngắn số 3 và Ghi Danh xe Bus đi Neuss

KTHPPAC Kỳ thứ 30 (23.7 – 1.8.2018): Bản tin ngắn số 3 và Ghi Danh xe Bus đi Neuss

Xem (414)

Ban tin ngan so 3 ve Khoa Tu Hoc Phat Phap Au chau Ky thu 30 tai Duc tu ngay 23-7 den 01-08.2018

Quý Đạo Hữu ghi danh đi xe Bus Tham Dự Khóa Tu Học Phật Pháp kỳ thứ 30 tại Neuss – Đức Quốc từ ngày 23.07-01.08.2018
Khởi hành ngày 23.07 lúc 9 giờ và về ngày 01.08 lúc 10 giờ với giá 50€

STT Ngày Họ và Tên Pháp Danh Địa chỉ Phone/Email Ghi chú
1 22.05.2018 Trần Thị A Đồng An Göttingen
2 27.05.2018 Phạm Nguyễn Thị Lan Phương Nguyên Thảo GĐPT Tâm Minh nlphuong76@hotmail.com
3 21.06.2018 Vũ Jasmin Thanh Phượng Đồng Hạnh GĐPT Tâm Minh
4 21.06.2018 Vũ Valentin Vương Đồng Quang GĐPT Tâm Minh

Ghi Danh Xe Bus Đi Neuss: Xem trang 2 và trang 3 Bản Tin trên

Xem (414)