» » Thông Báo Khóa Tu Gieo Duyên

Thông Báo Khóa Tu Gieo Duyên

Xem (51)

THÔNG BÁO
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Như thường lệ hằng năm trong mùa An Cư Kiết Hạ, Chùa Viên Giác đều tổ chức Khóa Tu Gieo Duyên và Huân Tu Miên Mật cho chư Tăng, Ni và quý Phật Tử về Tổ Đình Viên Giác tu tập, thính Pháp, tụng kinh, ngồi thiền, quá đường, kinh hành nhiễu Phật v.v…
Khóa Tu Gieo Duyên năm nay sẽ được tổ chức từ Thứ bảy, ngày 30 tháng 6 năm 2018 đến Thứ tư, 4.08.2018, dưới sự chứng minh và hướng dẫn của Hòa Thượng Phương Trượng và chư Tôn Đức Chùa Viên Giác.

Chương Trình Khóa Tu Gieo Duyên

Thứ bảy, 30.06.2018
5:30 Thức chúng
5:45 Tọa thiền và Công phu khuya
8:00 Điểm tâm
10:00 Lễ khai mạc
11:30 Quá đường
14:30 Thuyết Pháp (HT. Phương Trượng)
17:00 Công phu chiều (ĐĐ. Hạnh Lý)
18:30 Dược thực
20:00 Lạy Kinh Đại Bát Niết Bàn
21:30 Tọa thiền
22:30 Chỉ tịnh

Chủ nhật đến Thứ ba, 1.07. đến 3.07.2018
5:30 Thức chúng
5:45 Tọa thiền và Công phu khuya
8:00 Điểm tâm
9:00 Huân tu (ĐĐ. Hạnh Tuệ & ĐĐ. Hạnh Lý)
11:00 Quá đường
14:30 Thuyết Pháp (Chủ nhật: HT Phương Trượng; Thứ hai & Thứ ba: ĐĐ. Hạnh Luận)
17:00 Công phu chiều (ĐĐ. Hạnh Bổn)
18:30 Dược thực
20:00 Lạy Kinh Đại Bát Niết Bàn
21:30 Tọa thiền
22:30 Chỉ tịnh

Thứ tư, 4.07.2018
5:30 Thức chúng
5:45 Tọa thiền và công phu khuya
8:00 Điểm tâm
9:00 Lễ bế mạc Khóa Tu Gieo Duyên, hoàn mãn

Tiếp theo Khóa Tu Gieo Duyên là Khóa Huân Tu Miên Mật được khai mạc vào lúc 20.00 giờ cùng ngày, Thứ tư, 4.07.2018 cho đến Chủ nhật, ngày 8.07.2019, dưới sự hướng dẫn của ĐĐ.

Hạnh Giới và quý Sư Cô Tuệ Đăng và Tuệ Trí từ Chùa Linh Thứu. Xin quý Vị liên lạc về Chùa Viên Giác để ghi tên trước mới được tham dự khóa này vì chỉ giới hạn học viên. (Quý Vị nào đã tham dự qua một trong những khóa trước thì khỏi cần phải ghi danh!)

Chương Trình Khóa Huân Tu Miên Mật

Thứ tư, 4.07.2018
20:00 Khai thị, hướng dẫn trên Chánh Điện và dưới Trai Đường, phân ban trực nhật
22:00 Chỉ tịnh

Thứ năm đến thứ bảy, 5. – 7.07.2018
5:00 Thức chúng
5:15 8 động tác rèn luyện thân
5:45 Tọa thiền và Công phu khuya
7:00 Điểm tâm
7:45 Chấp tác
9:00 Huân tu niệm Phật
11:15 Quá đường, kinh hành, niệm Phật
12:00 Chấp tác
14:00 Huân tu niệm Phật
16:00 Công phu chiều
18:00 Dược thực
19:00 Tự nguyện tu tập
19:30 Thính pháp – vấn & đáp
20:30 Huân tu, sám hối
21:45 Tọa thiền
22:30 Chỉ tịnh

Chủ nhật, 8.07.2018
5:00 Thức chúng
5:15 8 động tác rèn luyện thân
5:45 Tọa thiền và Công phu khuya
7:00 Điểm tâm
7:45 Chấp tác, tổng vệ sinh
9:30 Lễ bế mạc, hoàn mãn.

Mọi sự đóng góp cúng dường cho cả 2 Khóa Tu đều tùy tâm nơi Quý Vị.

Xin nguyện cầu cho quý Vị và bửu quyến được vạn sự hanh thông, kiết tường như ý.

TK. Thích Hạnh Bổn
Quyền Trụ Trì Chùa Viên Giác

THÔNG BÁO THÊM

– Vào 2 ngày Thứ bảy và Chủ nhật, 21. và 22.7.2018, Chùa Viên Giác Hannover sẽ tổ chức Khóa Tu Bát Quan Trai Giới, đặc biệt dành cho 2 Chi Hội PTVNTN tại Hannover và Bremen, cũng như 2 GĐPT Tâm Minh và Chánh Giác, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Phương Trượng và chư Tôn Đức Tăng Ni tại bổn tự. Trong dịp này quý Vị Phật tử từ những nơi khác cũng có thể về Chùa Viên Giác để cùng tham dự. Xin Quý Đạo Hữu Phật Tử cố gắng sắp xếp thời giờ về tham dự đông đủ.

– Chùa sẽ tổ chức xe Bus đưa quý Phật Tử đi tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu (KTHPPAC) lần thứ 30, được tổ chức tại Neuss, Đức Quốc. Năm nay Ban Tổ Chức sẽ làm Lễ Kỷ Niệm 30 năm KTHPPAC. Quý vị nào muốn theo xe Bus về tham dự Khóa Tu Học trên xin ghi danh với Anh Trung tại văn phòng Chùa Viên Giác, theo số 0511-879630.

Tiền đóng góp để trang trãi chi phí vận chuyển mỗi người là 50,-€.

Giờ khởi hành từ Chùa đến Khóa Học tại Neuss: Thứ hai, 23.07.2017, lúc 9:00 giờ.

Giờ khởi hành từ Khóa Học trở về Chùa VG, Hannover: Thứ tư, 1.08.2018, lúc 10 giờ.

Nam Mô A Di Đà Phật

Xem (51)

Follow Thích Hạnh Luận:

Tăng sĩ Phật Giáo, Tỳ Kheo Bồ Tát Giới

Phụ trách trang nhà Chùa Viên Giác.

Latest posts from