» » Hình ảnh Khóa Tu Học Phật Pháp kỳ thứ 15

Hình ảnh Khóa Tu Học Phật Pháp kỳ thứ 15

Xem (1202)

thoi-khoa-bieu-15
Thu-moi-KhoaTu-Hoc-Phat-Phap-Hoi-Phat-Tu-2018

Bài Giảng Khóa Tu Học Phật Pháp kỳ thứ 15 (18 – 21.5.2018)

Xem (1202)

Follow Thích Hạnh Luận:

Tăng sĩ Phật Giáo, Tỳ Kheo Bồ Tát Giới

Phụ trách trang nhà Chùa Viên Giác.