» » Tu Viện Bồ Đề, Washington State (WA)

Tu Viện Bồ Đề, Washington State (WA)

HT Thích Như Điển và Phái Đoàn giảng Pháp tại:
Tu Viện Bồ Đề (Washington State 1/4/2018)

Trụ Trì: Đại Đức Thích Thánh Trí

Poster Lễ Vía QTA

Nhiếp ảnh: Chánh Tâm Huy

4579 Tổng số lượt xem 192 lượt xem ngày hôm nay