» » » Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà-La-Ni

Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà-La-Ni

Mục Bộ Mật Giáo | 0
thien-thu-thien-nhan-phap-kinh-56-76

Tải về

2762 Tổng số lượt xem 182 lượt xem ngày hôm nay