» » » Chùa Khánh Anh: Tường thuật buổi cơm chay gây quỹ và Danh sách cứu trợ Bão lụt miền Trung

Chùa Khánh Anh: Tường thuật buổi cơm chay gây quỹ và Danh sách cứu trợ Bão lụt miền Trung

Mục Từ Thiện | 0

Bản tiếng Việt
com-chay-Van-nghe-Cuu-Tro-mienTrung-21012018-1-2
Bản tiếng Pháp
com-chay-Van-nghe-Cuu-Tro-mienTrung-21012018-3-4
Danh sách cứu trợ
20180121-Cuu-Tro-Bao-Lut-So-12Damrey2017

Xem hình ảnh

Buổi Cơm Chay Gây Quỹ Cứu Trợ

6142 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay