» » Lễ Giỗ Tổ & Hiệp Kỵ – Khóa Huân Tu Tịnh Độ cuối năm 2017

Lễ Giỗ Tổ & Hiệp Kỵ – Khóa Huân Tu Tịnh Độ cuối năm 2017

Thông Báo
Lễ Giỗ Tổ & Hiệp Kỵ – Khóa Huân Tu Tịnh Độ cuối năm 2017

Hằng năm đến ngày 7.11. ÂL các Tự Viện thuộc giòng phái Lâm Tế Chúc Thánh trong cũng như ngoài nước đều cử hành lễ Kỵ Tổ Minh Hải, Vị Khai Sơn Tông phái và Chùa Chúc Thánh tại Hội An, Quảng Nam từ năm 1695. Lễ Giỗ Tổ chính được cử hành hằng năm tại Tổ Đình Chúc Thánh Hội An, Quảng Nam.

Năm nay, Chùa Viên Giác tại Hannover sẽ cử hành Lễ Giỗ Tổ Minh Hải vào ngày Thứ Hai, 25.12.2017, vào lúc 11:00 giờ trưa, kết hợp với Lễ Hiệp Kỵ chư Hương Linh ký tự tùng tự thờ tại Tổ Đình Viên Giác.

Kính mời chư Tôn Đức Tăng Ni trong môn phái Chúc Thánh và quý Phật Tử có Hương Linh thờ tại Chùa vân tập về Chùa Viên Giác để cử hành lễ Hiệp Kỵ trên.

Khóa Huân Tu Phật Thất năm nay cũng sẽ khai giảng cùng ngày, 25.12.2017, vào lúc 20:00 giờ tối và bế mạc vào trưa ngày 31.12.2017. Chương trình tu tập gồm có tụng Kinh, niệm Phật, kinh hành, sám hối, lễ bái và thính Pháp. Riêng các em thanh thiếu, Oanh vũ có thêm chương trình work shop, sinh hoạt giải trí.

Sau khi kết thúc Khóa Tu Phật Thất Chùa cũng thường tổ chức một buổi Liên Hoan văn nghệ, đốt pháo, ăn bánh Pizza, uống nước ngọt vào lúc 19:00 giờ và đốt pháo vui Tết Tây vào lúc 24:00 giờ ngày 1.01.2018. Quý Vị nhín chút ít thời giờ lưu lại tham dự chung vui. Xin kính mời.

Chùa Viên Giác
04.12.2017

chuong-trinh-huan-tu-cuoi-nam-2017
143 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay