» » Lễ Giỗ Tổ & Hiệp Kỵ – Khóa Huân Tu Tịnh Độ cuối năm 2017

Lễ Giỗ Tổ & Hiệp Kỵ – Khóa Huân Tu Tịnh Độ cuối năm 2017

Xem (363)

Thông Báo
Lễ Giỗ Tổ & Hiệp Kỵ – Khóa Huân Tu Tịnh Độ và Văn nghệ cuối năm 2017

Lễ Giỗ Tổ và Lễ Hiệp Kỵ Chư Hương Linh

Hằng năm đến ngày 7.11. ÂL các Tự Viện thuộc giòng phái Lâm Tế Chúc Thánh trong cũng như ngoài nước đều cử hành lễ Kỵ Tổ Minh Hải, Vị Khai Sơn Tông phái và Chùa Chúc Thánh tại Hội An, Quảng Nam từ năm 1695. Lễ Giỗ Tổ chính được cử hành hằng năm tại Tổ Đình Chúc Thánh Hội An, Quảng Nam.

Năm nay, Chùa Viên Giác tại Hannover sẽ cử hành Lễ Giỗ Tổ Minh Hải vào ngày Thứ Hai, 25.12.2017, vào lúc 11:00 giờ, kết hợp với Lễ Hiệp Kỵ chư Hương Linh ký tự tùng tự thờ tại Tổ Đình Viên Giác.

Kính mời chư Tôn Đức Tăng Ni trong môn phái Chúc Thánh và quý Phật Tử có Hương Linh thờ tại Chùa vân tập về Chùa Viên Giác để cử hành lễ Hiệp Kỵ trên.

Khóa Huân Tu Phật Thất cuối năm 2017

Khai giảng cùng ngày, 25.12.2017, vào lúc 20:00 giờ
Bế mạc vào trưa ngày 31.12.2017.

Chương trình tu tập gồm có:

  • Tụng Kinh, niệm Phật, kinh hành, sám hối, lễ bái và thính Pháp.
  • Riêng các em thanh thiếu, Oanh vũ có thêm chương trình work shop, sinh hoạt giải trí.

Liên Hoan Văn Nghệ Cuối Năm

Sau khi kết thúc Khóa Tu Phật Thất Chùa cũng thường tổ chức một buổi Liên Hoan văn nghệ, ăn bánh Pizza, uống nước ngọt, đốt pháo.

Buổi Liên Hoan bắt đầu ngày 31.12.2017 vào lúc 19:00 giờ
Đốt pháo vui Tết Tây ngày 01.01.2017 vào lúc 24:00 giờ.

Quý Vị nhín chút ít thời giờ lưu lại tham dự chung vui.

Xin kính mời.
Chùa Viên Giác

chuong-trinh-huan-tu-cuoi-nam-2017
Chương Trình Thính Pháp và Niệm Phật Miên Mật_02

Chùa Viên Giác: Huân Tu Tịnh Độ cuối năm 2017

Xem (363)