» » Chương Trình Phật Sự năm 2018

Chương Trình Phật Sự năm 2018

Tháng 1 năm 2018

7.01.2018: Hòa Thượng Phương Trượng phật sự từ Úc về lại Âu Châu.
8.-17.01.2018: An Cư Kiết Đông tại Chùa Khánh Anh Evry, Pháp (xem thông tư và các chương trình chi tiết)
19.-21.01.2018 (Thứ sáu đến Chủ Nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Khánh Anh – Bagneux, Pháp (HT Phương Truợng)
27. – 28.01.2018: HT Phương Trượng phật sự tại Chùa Phật Tổ Thích Ca, Thụy Sĩ

Tháng 2 năm 2018

3.-4.02.2018: HT Phương Trượng phật sự tại Chùa Viên Ý, Padova, Ý
7. – 08.02.2018 (Thứ tư và Thứ năm): HT Phương Trượng phật sự tại Chùa Đôn Hậu, Trondheim, Na Uy
10.02.2018 (Thứ bảy): Tết tại Mannheim (HT. Phương Trượng)
11.02.2018 (Chủ nhật): Tết tại Saarbrücken (HT Phương Trượng)
15.02.2018 (Thứ năm): Tết “Mậu Tuất” tại Chùa Viên Giác Hannover
20:00 Sám Hối Tất Niên và văn nghệ mừng Tết Mậu Tuất và đón Giao Thừa vào lúc 24:00 giờ.
16.02.2018 (Thứ sáu, mồng một Tết):
5:45 Tọa thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm.
Từ sáng đến tối suốt ngày tại Chùa phát lì xì, phát lộc, xin xăm, lễ Phật v.v…
17.02.2018 (Thứ bảy, mồng hai Tết): Phát lì xì, phát lộc, xin xăm, lễ Phật v.v…
18.02.2018 (Chủ nhật, mồng ba Tết): Phát lì xì, phát lộc, xin xăm, lễ Phật v.v…
18.02.2018 (CN, mồng ba Tết): 15:00 giờ, Tết tại Bremen (HT Phương Trượng)
19.02.2018 (Thứ hai): Từ 6 đến 17:00 giờ trì tụng trọn Bộ Ðại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
Từ 24.02. đến 2.03.2018: Mỗi tối lúc 20:00 giờ, tụng Kinh Dược Sư cầu an và đốt 1.080 ngọn đèn trí tuệ.
24.02.2018 (Thứ bảy) Tết tại Stuttgart (HT Phương Trượng)
25.02.2018 (Chủ nhật): Tết tại Viên Đức, Ravensburg (HT. Phương Trượng) (xem Thư mời)

Tháng 3 năm 2018

2.03.2018 (Thứ sáu): Rằm tháng giêng chánh lễ
3. -4.03.2018 (Thứ bảy và Chủ nhật): HT. Phương Trượng phật sự tại Chùa Tam Bảo, Na Uy
4.03.2018 (Chủ nhật): Rằm tháng giêng tại Chùa Viên Giác
9.03.2018 (Thứ sáu): HT Phương Trượng phật sự tại Chùa Quang Minh, Esjberg, Đan Mạch
10.03.2018 (Thứ bảy): HT. Phương Trượng phật sự tại Chùa Quan Âm, Odense, Đan Mạch
11.03.2018 (Chủ nhật): HT Phương Trượng phật sự tại Chùa Liễu Quán, Kopenhagen, Đan Mạch
16.03.2018 (Thứ sáu): HT Phương Trượng phật sự tại Joring, Đan Mạch
17.03.2018 (Thứ bảy): Lễ Phật đầu năm tại Chùa Quảng Hương, Aarhus, Đan Mạch (HT Phương Trượng)
18.03.2018 (Chủ nhật): Lễ Phật đầu năm tại Chùa Vạn Hạnh, Odense, Đan Mạch (HT Phương Trượng)
17.-18.03.2018 (Thứ bảy và Chủ nhật): Huân tu tại Chùa Bảo Đức, Oberhausen (ĐĐ. Hạnh Giới)
19. – 25.03.2018 (Thứ hai đến Chủ nhật): Phật thất Tịnh Độ tại Chùa Linh Thứu, Berlin (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Giới).
24.-25.03.2018 (Thứ bảy và Chủ nhật): Thọ Bát Quan Trai tại Aschaffenburg (HT. Phương Trượng) (xem chương trình)
Từ ngày 29.03.2018 đến ngày 21.05.2018 Hòa Thượng Phương Trượng phật sự tại Hoa Kỳ và Gia Nã Đại
30.03. – 2.04.2018 (Thứ sáu đến thứ hai): Khóa Giáo Lý XXI của GÐPTVN Ðức Quốc tại Chùa Viên Giác.

Tháng 4 năm 2018

7.-08.04.2018 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Mannheim (ĐĐ. Hạnh Bổn)
14.-15.04.2018 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Odenwald (ĐĐ. Hạnh Bổn)
21. và 22.04.2018 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Bielefeld (ĐĐ. Hạnh Bổn)
27.-29.04.2018 (Thứ sáu đến Chủ nhật): Khóa Tu Học Phật Pháp Thanh Thiếu Niên tại Moskau, Nga (ĐĐ. Hạnh Giới)
28.-29.04.2018 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Nürnberg (ĐĐ. Hạnh Bổn)

Tháng 5 năm 2018

1.05.2018 (Thứ ba – Lễ lao động): Du ngoạn với Chi Hội Phật tử Hannover và GĐPT Tâm Minh
4. – 6.05.2018 (Thứ sáu – Chủ nhật): Huân tu và Phật Đản tại Chùa Quan Âm, Odense, Đan Mạch (ĐĐ. Hạnh Giới)
13.05.2018 (Chủ nhật): Lễ Phật Đản tại Chùa Bảo Đức, Oberhausen (ĐĐ. Hạnh Giới)
18.-21.05.2018 (Thứ sáu đến thứ hai): Khóa Tu Học Hội Phật Tử Việt Nam Đức Quốc và 40 năm thành lập Chùa Viên Giác và Hội Phật Tử VNTN tại Đức. (xem chương trình)
20.05.2018 (Chủ nhật): Lễ Phật Đản tại Chùa Linh Thứu, Berlin (ĐĐ. Hạnh Giới)
25. -27.05.2018 (Thứ sáu – Chủ nhật): Lễ Phật Ðản tại Chùa Viên Giác, Hannover.
30.05.2018 (Thứ tư): Chúng Viên Giác nhập hạ an cư.

Tháng 6 năm 2018

3.06.2018 (Chủ nhật) Lễ Phật Đản tại Chùa Vạn Hạnh, Hòa Lan (HT Phương Trượng)
Lễ Phật Đản tại Chùa Bao Quang, Hamburg (ĐĐ. Hạnh Giới)
9. -10.06.2018 (Thứ bảy và Chủ nhật): Khánh thành và Lễ Phật Đản Chùa Bảo Thành (HT Phương Trượng và chư Tôn Đức)
16.06.2018 (Thứ bảy): Fête du Bouddha tại Strasburg (HT Phương Trượng)
Lễ Phật Đản tại NPĐ Viên Âm, Nürnberg (ĐĐ. Hạnh Giới)
17.06.2018 (Chủ nhật): Lễ Phật Đản tại Chùa Phổ Hiền, Strasburg, Pháp (HT Phương Truợng)
Lễ Phật Đản tại Chùa Tam Bảo, Reutlingen (ĐĐ. Hạnh Giới)
24.06.2018 (Chủ nhật): Lễ Phật Đản tại Tu Viện Viên Đức, Ravensburg (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Bổn)
28.06.2018 (Thứ năm): Họp Thường Niên Chi Bộ Đức Quốc tại Chùa Viên Giác, Hannover
30.06 đến 4.07.2018 (Thứ bảy – sáng thứ tư): Khóa tu gieo duyên tại Chùa Viên Giác

Tháng 7 năm 2018

4. – 08.07.2018 (tối Thứ tư – sáng Chủ nhật): Khóa Huân Tu Niệm Phật miên mật tại Chùa Viên Giác. (Lưu ý: Chỉ nhận những vị ghi danh và tham dự toàn khóa, tịnh khẩu và không được rời khỏi giới trường)
14.-15.07.2018 (Thứ bảy và Chủ nhật): Khóa Phật Pháp Thanh Thiếu Niên tại Chùa Bảo Đức, Oberhausen (Đ Đ. Hạnh Giới)
14. – 16.07.2018 (Thứ bảy đến Thứ hai): Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Từ Đàm, Birmingham, Anh Quốc (HT. Phương Trượng)
23.07.- 1.08.2018 (Thứ Hai đến Thứ Tư): Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 30 tại Neuss, Đức quôc. (xem Chương trình chi tiết)

Tháng 8 năm 2018

12.08.2018 (Chủ nhật): Lễ Vu Lan tại Chùa Bảo Đức, Oberhausen (HT Phương Truợng)
19.08.2018 (Chủ nhật): Lễ Vu Lan tại Chùa Linh Thứu, Berlin (HT. Phương Trượng)
Vu Lan tại Chùa Bảo Quang, Hamburg (ĐĐ. Hạnh Giới)
24.-26.08.2018 (Thứ sáu đến Chủ nhật): Đại Lễ Vu Lan và Lễ Hội Quan Âm tại Chùa Viên Giác, Mãn hạ Tự Tứ

Tháng 9 năm 2018

1.09.2018 (Thứ bảy): Lễ Vu Lan tại Chùa Liên Tâm, Phần Lan (HT. Phương Trượng)
2.09.2018 (Chủ nhật): Lễ Vu Lan tại Chùa Quan Âm, Odense, Đan Mach (HT. Phương Trượng)
9.09.2018 (Chủ nhật): Lễ Vu Lan tại Chùa Bảo Thành (HT Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Bổn)
15.09.2018 (Thứ bảy): Lễ Vu Lan tại Viên Âm, Nürnberg (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Bổn)
16.09.2018 (Chủ nhật): Vu Lan NPĐ Tam Bảo, Reutlingen (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Bổn)
23.09.2018 (Chủ nhật): Lễ Vu Lan tại Tu Viện Viên Đức, Ravensburg (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Bổn)
23.09. đến 30.09.2018 (Chủ nhật – Chủ Nhật): Phật Thất huân tu Tịnh Độ tại Chùa Bảo Quang, Hamburg (HT. Phương Trượng, ĐĐ. Hạnh Giới)

Tháng 10 năm 2018

3.10.2018 (Thứ tư): Huân tu tại Bremen (HT Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Bổn)
6 -7.10.2018: Thọ Bát Quan Trai tại Wilhelmhafen
7.10.2018 (Chủ nhật): Huân tu tại Münster (ĐĐ. Hạnh Bổn)
13.-14-10.2018 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Odenwald (Ni Sư Minh Hiếu)
15.-23.10.2018 (Thứ hai đến thứ ba): HT Phương Trượng phật sự tại Nga
20.- 21.10.2018 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Karlsruhe (ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn)
27.- 28.10.2018 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Stuttgart (ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn)

Tháng 11 năm 2018

1.-4.11.2018 (Thứ năm đến Chủ nhật): Huân Tu Tịnh Độ tại Chùa Bảo Thành, Koblenz (ĐĐ. Hạnh Giới)
10.-11.11.2018 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Nürnberg (ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn)
17.-18.11.2018 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Wiesbaden (ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn)
24.- 25.11.2018 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Aurich (ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn)
30.11. – 2.12.2018 (Thứ sáu – Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Khánh Anh, Evry, Pháp (HT. Phương Trượng) Xem chương trình Thọ Bát

Tháng 12 năm 2018

1.-2.12.2018 (Thứ bảy và Chủ nhật): Huân tu tại Đạo Tràng Liên Hoa, München (ĐĐ. Hạnh Giới & ĐĐ. Hạnh Bổn)
8 – 9.12.2018 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Bảo Thành, Koblenz (TT. Thích Tâm Huệ)
15 -16.12.2018 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Linh Thứu, Berlin (HT Phương Trượng, ĐĐ. Hạnh Định & Hạnh Bổn)
21.-23.12.2018 (Thứ sáu đến Chủ Nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Khánh Anh, Bagneux, Pháp (HT Phương Trượng)
25.12.2018 (Thứ ba): Lễ Giỗ Tổ Chúc Thánh và Hiệp Kỵ chư Hương Linh thờ tại Chùa Viên Giác.
25.-31.12.2018 (Thứ ba – Thứ hai): Khóa Phật thất huân tu Tịnh Độ tại Chùa Viên Giác.

Xem (16129)