» » Niệm Phật Đường/Chi Hội: THƯ MỜI

Niệm Phật Đường/Chi Hội: THƯ MỜI

Đạo Tràng Phật Tử Bielefeld và Các Vùng Phụ Cận
Detmolder Straße 631, 33699 Bielefeld
Liên lạc: ĐH. Từ Năng 0521-38471062 hoặc 017693195870 – ĐH. Đồng Phước: 015758162074
Bielefeld, ngày 15.08.2017

Thư Mời

Kính Mời : Quý Đạo Hữu Phật Tử, Quý Đồng Hương
Trích yếu : Tham dự buổi thuyết Pháp và Phật Pháp vấn đáp ngày 03.10.2017

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa liệt Quý Vị,

„Một mai vô thường đến
Mới hay người trong mộng
Muôn việc đều bỏ lại
Chỉ có nghiệp theo thân“

Do vì duyên lành quí báu được Chư Tôn Hoà Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác và Đại Đức Thích Hạnh Định, Đại Đức Thích Hạnh Bổn, trên bước đường Hoằng Pháp lợi sanh, hoan hỷ nhận lời thỉnh cầu về Bielefeld tổ chức buổi thuyết Pháp, Tu học vấn đáp vào ngày thống nhất nước Đức.

Tại địa chỉ đường Detmolder Strasse 631 , 33699 Bielefeld.

Chương Trình:

10h: Cung thỉnh Hòa Thượng thuyết Pháp
12h: Quá đường
14h: Phật pháp vấn đáp
16h: Hoàn mãn

Đặc biệt có thời gian sinh hoạt cho các thanh thiếu niên, oanh vũ do Đại Đức Thích Hạnh Bổn đảm trách, vậy nên kính mong quý phụ huynh khích lệ cho các em tham gia cùng, nhằm tạo dựng niềm tin Tam Bảo vững bền cho các em trong tương lai.

Kính mời tất cả Quý Đạo Hữu Phật tử, Quý Đồng Hương xa gần dành chút thời giờ về tham dự .Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Quý vị cùng gia quyến Vạn Sự Cát Tường Như Ý, Thân tâm thường lạc.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát

Thay mặt Ban Tổ Chức

Từ Năng, Âu Đức Toàn – Đồng Phước, Phạm Thị Lanh

Lưu Ý: Chương trình có thể thay đổi đôi chút.

Nếu Quý vị cần liên lạc với Ban Tổ Chức xin xử dụng những số điện thoại in trên đầu thư. Kính cảm ân.

4488 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay