Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Pháp

Để thực hiện nguyện ước của Cố Hòa Thượng Chủ Tịch kiêm Khai Sơn Viện Chủ chùa Khánh Anh, cho … Đọc tiếp Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Pháp