Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Pháp – Chùa Viên Giác

Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Pháp

Trước thềm năm mới, Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu thành tâm … Đọc tiếp Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Pháp