Bài tường thuật về bữa cơm từ thiện

Xem (69)Cứu đói Châu Phi Nguyên Hoằng Nhận được tin từ anh Thư ký của Chi Hội: Ông Tổng Thống … Đọc tiếp Bài tường thuật về bữa cơm từ thiện