» » Thông báo về Pháp Hội Hoa Nghiêm (28.10. -05.11.2017)

Thông báo về Pháp Hội Hoa Nghiêm (28.10. -05.11.2017)

Thông báo về Pháp Hội Hoa Nghiêm tổ chức tại chùa Viên Giác từ ngày 28.10. đến 05.11.2017

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gửi quý Phật Tử các chi hội và các địa phương,

Kính gửi đến quý đạo hữu chương trình pháp hội Hoa Nghiêm tại chùa Viên Giác dưới sự hướng dẫn của Thầy Hạnh Nhẫn như sau:

    • 19 giờ chiều ngày 27.10.2017: Vân tập về chùa
    • 28.10.-05.11.2017: Trì tụng kinh Hoa Nghiêm
    • 11 giờ ngày 05.11.2017: Kết thúc Pháp Hội

Vì 50 bộ kinh của chi hội Hannover cúng dường ấn tống năm 2016 đã được nhiều vị thỉnh về nên đã đặt ấn tống thêm 20 bộ mới. Vì không nắm được số người tham dự chính xác nên xin quý đạo hữu mang theo kinh đã thỉnh nếu có điều kiện.

Để tiện sắp xếp việc ẩm thực xin quý đạo hữu tham dự pháp hội liên lạc ghi danh với Thiện Đạt Trần Mạnh Thắng qua mail
tmt1206@t-online.de
hoặc qua Whatsapp, Viber, SMS qua số điện thoại bên dưới
0049 160 8432268

Nam Mô A Di Đà Phật
Kính thư
Thiện Đạt Trần Mạnh Thắng

Chùa Viên Giác: Lễ Giỗ Tổ và Hiệp kỵ, cúng chư Hương linh (25.12.2016)

1965 Tổng số lượt xem 3 lượt xem ngày hôm nay