THƯ MỜI Khóa Tu Học Phật Pháp GĐPTVN Đức Quốc lần thứ 21

Xem (127)Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Chi Bộ Đức Quốc e.V. (gemeinnütziger Verein) (thành lập năm 1979 … Đọc tiếp THƯ MỜI Khóa Tu Học Phật Pháp GĐPTVN Đức Quốc lần thứ 21