» » Thông Báo: Ấn Tống Kinh Sách & Lịch Xuân Đinh Dậu 2017

Thông Báo: Ấn Tống Kinh Sách & Lịch Xuân Đinh Dậu 2017

Năm 2016, 2017 và 2018 chùa Viên Giác tại Hannover Đức Quốc dự định sẽ in ấn toàn bộ 9 quyển Kinh Đại Bảo Tích đã được Cố Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch ra Việt văn hoàn toàn từ lâu nay. Mỗi quyển dày độ 700 trang đến 800 trang và giá in thành một bộ nầy là 90 Euro; cộng thêm 10 Euro tiền gửi từ Đài Loan về Đức thành 100 Euro trọn bộ 9 quyển. Kinh Bảo Tích do Đức Phật thuyết giảng gồm những lời vàng ngọc chứa nhóm thành; nên gọi là Bảo Tích. Ví dụ như phẩm thứ 40 Phật nói về Thai Tạng Giới, sự hình thành của một chúng sanh, mà cho đến nay khoa học vẫn chưa thể diễn tả thành lời được.

Kinh được in bìa cứng, mạ vàng có dây chèn và chùa dự định in 1.000 bộ; giá thành là 100.000 Euro. Đây là số tiền không nhỏ; nên chùa dự định vận động ấn tống trong vòng 3 năm trong 3 mùa Phật Đản. Nếu số tịnh tài đầy đủ sớm thì chùa sẽ cho in sớm hơn 3 năm như đã dự định.

Ngoài ra mỗi năm chúng tôi sẽ ra mắt với độc giả năm châu một quyển sách mới.

Năm nay chúng tôi cho xuất bản tác phẩm thứ 65 nhan đề là: “Nước Úc trong tâm tôi” và năm 2017 sẽ xuất bản quyển: “Nước Mỹ bao lần đi và bao lần đến“. Năm 2018 sẽ xuất bản quyển khác nói về Âu Châu hay nước Đức. Tại mỗi địa phương như vậy chúng tôi vận động sự hỗ trợ của các chùa và các Phật Tử tại đó đóng góp tịnh tài để ấn tống. Quyển “Nước Úc trong tâm tôi” xuất bản năm 2016 nầy do Tự Viện Pháp Bảo và quý Phật Tử chùa Pháp Bảo tại Sydney, Úc Đại Lợi phát tâm bảo trợ, ấn tống.

Phật Tử tên: . . . . . . . . . . . . . . . . Pháp danh : . . . . . . . . . . . . . . .
Địa chỉ hiện tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-Mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xin phát tâm ấn tống bộ kinh Đại Bảo Tích gồm 9 quyển một bộ với số tịnh tài 100 Euro và xin ấn tống Ο 1 bộ, Ο 2 bộ, hay nhiều hơn ……. Tổng cộng số tịnh tài là: …….. (Tải xuống bản PDF)

Sau khi in xong, xin chùa gửi đến địa chỉ trên ……. bộ

Ngoài ra Đệ Tử cũng hoan hỷ ấn tống sách của Hòa Thượng Phương Trượng viết, xuất bản trong năm 2016, 2017 và 2018 số tịnh tài là: ………

Sau khi in xong, xin gửi về địa chỉ trên ….. quyển.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

– Quý vị muốn nhận lại kinh sách xin gởi thêm cước phí.
– Xin ghi địa chỉ đầy đủ và rõ ràng.

Trương Mục của Chùa:
Congr. d. Verein Vietn. Buddh. Kirche e.V. (*)
BIC: DEUTDEDBHAN. IBAN: DE22 2507 0024 0870 1633 00.
Deutsche Bank Hannover – Germany

(*) có thể viết tắc: C. V. B. D


xuan-dinhdau (Andere)THÔNG BÁO LỊCH ĐINH DẬU NĂM 2017

Trân trọng thông báo đến quý Đạo Hữu & Phật Tử, giá phát hành Lịch Tử Vi & Lịch Treo Tường năm Đinh Dậu (2017) như sau:

Lịch Tử Vi Treo tường
– tại Chùa Viên Giác 17 € 11 €
– gởi trong nước Đức 19 € 16 €
– gởi ngoài nước Đức 24 € 18 €

 

(Cuối tuần mua tại chùa Viên Giác liên lạc Sư Cô Hạnh Bình)

2317 Tổng số lượt xem 4 lượt xem ngày hôm nay