» » Hội Phật Tử: Cảm niệm và lời Chúc Mừng Năm Mới

Hội Phật Tử: Cảm niệm và lời Chúc Mừng Năm Mới

Mục Hội PTVNTN | 0

thiep-chihoi
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .

Kính bạch Chư Tôn Đức . Kính thưa Quý Đạo hữu,

Thấm thoát đã hơn 6 tháng, kể từ ngày 21/05/2016 nhân Đại lễ Phật Đản tại Chùa Viên Giác – Hannover. Tân Ban Chấp Hành Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại Đức nhiệm kỳ 2016-2020 đã được Quý Đạo hữu đại diện các Chi Hội Phật Tử và Ban Liên lạc Phật Tử khắp các địa phương trên toàn nước Đức đồng tín nhiệm. Trước Chánh Điện Chùa Viên Giác dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác, Đại Đức Chi Bộ Trưởng cùng toàn thể Quý Tăng, Ni thuộc Chi Bộ Đức quốc và tất cả Quý Đạo Hữu Phật Tử, Quý Đồng hương hiện diện,Tân Ban Chấp Hành Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại Đức đã phát nguyện Hộ Trì Tam Bảo, sách tấn cùng nhau tu học và luôn cố gắng hoàn thành mọi công tác Phật sự được giao phó.

Kính thưa Quý Đạo Hữu

Trong những lần tháp tùng cùng Hòa Thượng Phương Trượng đi đến từng địa phương cùng Quý Đạo hữu Tu học, chúng tôi nhận thấy, mặc dù có một vài địa phương còn gặp nhiều chướng duyên, nghịch cảnh, nhưng chúng tôi tin chắc rằng tất cả mọi việc rồi cũng sẽ hạnh thông qua chí nguyện tu học và thực hành Đạo Pháp của Quý Đạo Hữu, Quý Chi Hội Phật Tử và Ban Liên Lạc Phật Tử tại các nơi trên nước Đức.

Để vượt qua những trở ngại , đem niềm vui, an lạc đến cho mọi người, mọi nhà… chúng tôi kính mong ở sự kết hợp hài hòa giữa Ban Chấp Hành và Quý Đạo Hữu thành viên của các Chi Hội cũng như Ban Liên Lạc Phật Tử trong tinh thần Lục Hòa, như trong Kinh Pháp Cú có viết: “Vui thay Hòa Hợp Tăng Già, Lành thay bốn chúng vui mà đồng tu”.

Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa Quý Đạo Hữu

Xuân sang cội phúc sinh cành lộc,
Tết về cây đức trổ thêm hoa.

Trong tinh thần này, trước thềm năm mới Tết Đinh Dậu 2017. Chúng con, Chúng tôi xin thay mặt Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức:

Thành tâm kính chúc Quý Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni
Pháp Thể Khinh An, Chúng Sanh Dị Độ, Phước Trí Trang Nghiêm, Phật Đạo Viên Thành.

Đồng kính chúc Quý Đạo Hữu, Quý Chi Hội Phật Tử, Ban Liên Lạc Phật Tử, Quý Huynh Trưởng, Đoàn sinh GĐPT cùng bửu quyến một mùa xuân Di Lặc năm Đinh Dậu “Thân Tâm thường An Lạc, Bồ Đề Đạo Tâm kiên cố, Vạn Sự Kiết Tường Như Ý”

Đồng nguyện cho đất nước Việt Nam sớm thoát khỏi mọi ách nạn, Thế giới Hòa bình, nhân sinh An lạc.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

TM. Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại C.H.L.B Đức
Hội Trưởng
Minh Dũng Nguyễn Văn Hùng

394 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay