» » Chương Trình Phật Sự năm 2017

Chương Trình Phật Sự năm 2017

Tháng 1 năm 2017

5.-11.01.2017: An Cư Kiết Đông tại Chùa Khánh Anh, Pháp
14. – 15.01.2017: HT Phương Trượng phật sự tại Chùa Phật Tổ Thích Ca, Thụy Sĩ
20. – 21.01.2017: HT Phương Trượng phật sự tại Chùa Đôn Hậu, Trondheim, Na Uy
22.01.2017: HT Phương Trượng phật sự tại Chùa Viên Ý, Padova, Ý
27.01.2017 (Thứ sáu): Tết “Đinh Dậu” tại Chùa Viên Giác Hannover
20:00 Sám Hối Tất Niên và văn nghệ mừng Tết Đinh Dậu và đón Giao Thừa vào lúc 24:00 giờ.
28.01.2017 (Thứ bảy, mồng một Tết):
5:45 Tọa thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm.
Từ sáng đến tối suốt ngày tại Chùa phát lì xì, phát lộc, xin xăm, lễ Phật v.v…
29.01.2017 (Chủ nhật, mồng hai Tết): Phát lì xì, phát lộc, xin xăm, lễ Phật v.v…
30.01.2017 (Thứ hai, mồng ba Tết): Từ 6 đến 17:00 giờ trì tụng trọn Bộ Ðại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh

Tháng 2 năm 2017

04.02.2017 (Thứ bảy): Tết tại Nürnberg và Reutlingen (HT Phương Trượng)
05.02.2017 (Chủ nhật): Tết tại Viên Đức, Ravensburg (HT. Phương Trượng)
Từ 6. đến 10.02.2017: Mỗi tối lúc 20:00 giờ, tụng Kinh Dược Sư cầu an và đốt 1.080 ngọn đèn trí tuệ.
11.02.2017 (Thứ bảy): Rằm tháng giêng chánh lễ
Tết tại Stuttgart (HT. Phương Trượng)
12.02.2017 (Chủ nhật): Rằm tháng giêng tại Chùa Viên Giác
Tết tại Künzelsau (HT. Phương Trượng)
18.02.2017 (Thứ bảy): Tết tại Saarbrücken (HT. Phương Trượng)
19.02.2017 (Chủ nhật): Tết tại Mannheim (HT. Phương Trượng)
25. – 26.02.2017: HT Phương Trượng phật sự tại Chùa Tam Bảo, Na Uy

Tháng 3 năm 2017

3.03.2017 (Thứ sáu): HT. Phương Trượng phật sự tại Chùa Quan Âm, Odense, Đan Mạch
4.03.2017 (Thứ bảy): HT Phương Trượng phật sự tại Chùa Quang Minh, Esjberg, Đan Mạch
5.03.2017 (Chủ nhật): HT Phương Trượng phật sự tại Chùa Liễu Quán, Kopenhagen, Đan Mạch
11.03.2017 (Thứ bảy): Lễ Phật đầu năm tại Chùa Quảng Hương, Aarhus, Đan Mạch (HT Phương Trượng)
12.03.2017 (Chủ nhật): Lễ Phật đầu năm tại Chùa Vạn Hạnh, Odense, Đan Mạch (HT Phương Trượng)
12.03.2017 (Chủ nhật): Huân tu Tịnh Độ tại chùa Bảo Thành, Koblenz (HT Phương Trượng)
Từ ngày 16.03.2017 đến ngày 29.04.2017 Hòa Thượng Phương Trượng hành hương 5 quốc gia Châu Á
25.- 26.03.2017 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Aschaffenburg (ĐĐ. Hạnh Giới & ĐĐ. Hạnh Bổn)

Tháng 4 năm 2017

1.-02.04.2017 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Bielefeld (ĐĐ. Hạnh Giới & ĐĐ. Hạnh Bổn)
14. – 17.04.2017 (Thứ sáu đến thứ hai): Khóa Giáo Lý XX của GÐPTVN Ðức Quốc tại Chùa Viên Giác.
29. và 30.04.2017 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Mannheim (ĐĐ. Hạnh Bổn)
30.04.2017 (Chủ Nhật): Phật Đản tại Chùa Quan Âm, Đan Mạch (ĐĐ. Hạnh Giới)

Tháng 5 năm 2017

1.05.2017 (Thứ hai – Lễ lao động): Du ngoạn với Chi Hội Phật tử Hannover và GĐPT Tâm Minh
2. – 4.05.2017 (Thứ ba – Thứ năm): Họp DBO tại Tu Viện Viên Đức, Ravensburg
5. – 07.05.2017 (Thứ sáu – Chủ nhật): Lễ Phật Ðản tại Chùa Viên Giác, Hannover.
11.05.2017 (Chủ nhật): Chúng Viên Giác nhập hạ an cư.
Ngày 13.5.2017 (Thứ bảy) Lễ Phật Đản tại chùa Bảo Thành (HT Phương Trượng, ĐĐ Thích Hạnh Bổn)
14.05.2017 (Chủ nhật): Lễ Phật Đản tại Chùa Vạn Hạnh, Hòa Lan (HT. Phương Trượng)
* Lễ Phật Đản tại Chùa Linh Thứu (ĐĐ. Hạnh Giới & Hạnh Bổn).
20. – 21.05.2017 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Phật Đản tại Chùa Phổ Hiền, Straßburg, Pháp (HT. Phương Trượng)
28.05.2017 (Chủ nhật): Lễ Phật Đản tại Chùa Bảo Quang (HT Phương Trượng)

Tháng 6 năm 2017

3.06.2017 (Thứ bảy): Lễ Phật Đản tại NPĐ Viên Âm, Nürnberg (ĐĐ. Hạnh Giới & ĐĐ. Hạnh Bổn)
4.06.2017 (Chủ nhật): Lễ Phật Đản tại NPĐ Tam Bảo, Reutlingen. (ĐĐ. Hạnh Giới & ĐĐ. Hạnh Bổn)
10.06.2017 (Thứ bảy): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Odenwald (ĐĐ. Hạnh Giới & ĐĐ. Hạnh Bổn)
11.06.2017 (Chủ nhật): Lễ Phật Đản tại Tu Viện Viên Đức, Ravensburg (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Bổn)
* Lễ Phật Đản tại Chùa Bảo Đức, Oberhausen (ĐĐ. Hạnh Giới)
19. – 25.06.2017 (Thứ hai đến Chủ nhật): Phật thất Tịnh Độ tại Chùa Linh Thứu, Berlin (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Giới).
24.-25.06.2017 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Viên Giác cho Chi Hội Hannover và Bremen & GĐPT Tâm Minh và Chánh Giác
28.06.2017 (Thứ ba): Họp Thường Niên Chi Bộ Đức Quốc tại Chùa Bảo Thành, Koblenz.
30.06 đến 4.07.2017 (Thứ sáu – sáng thứ ba): Khóa tu gieo duyên tại Chùa Viên Giác

Tháng 7 năm 2017

4. – 09.07.2017 (tối Thứ ba – sáng Chủ nhật): Khóa Huân Tu Niệm Phật miên mật tại Chùa Viên Giác. (Lưu ý: Chỉ nhận những vị ghi danh và tham dự toàn khóa, tịnh khẩu và không được rời khỏi giới trường)
16. – 17.07.2017 ( Chủ nhật và thứ hai): Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Từ Đàm, Birmingham, Anh Quốc (HT. Phương Trượng)
20 – 29.07.2017: Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 29 tại Chùa Khánh Anh, Evry, Pháp Quốc

Tháng 8 năm 2017

5. – 6.08.2017 (Thứ bảy – Chủ nhật): Huân tu tại Bảo Quang (HT. Phương Trượng)
6.08.2017 (Chủ nhật): Lễ Vu Lan tại Chùa Bảo Quang, Hamburg (HT. Phương Trượng)
Ngày 11+12.8.2017 (Thứ sáu và Thứ bảy) Thọ Bát Quan Trai chùa Khánh Anh Evry Pháp (HT Phương Trượng)
13.08.2017 (Chủ nhật): Lễ Vu Lan tại Chùa Bảo Đức, Oberhausen (HT. Phương Trượng)
19.08.2017 (Thứ bảy): Lễ Vu Lan tại Chùa Liên Tâm, Phần Lan (HT. Phương Trượng)
20.08.2017 (Chủ nhật): Lễ Vu Lan tại Chùa Quan Âm, Odense, Đan Mạch (HT. Phương Trượng)
Lễ Vu Lan tại Chùa Bảo Thành, Koblenz (ĐĐ. Hạnh Giới)
25. – 27.08.2017 (Thứ sáu – Chủ nhật): Khánh thành Chùa Vạn Hạnh, Nantes, Pháp Quốc (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Giới)

Tháng 9 năm 2017

1. – 03.09.2017 (thứ sáu – Chủ nhật): Lễ Vía Quan Âm và Vu Lan tại Chùa Viên Giác. Mãn hạ Tự Tứ
10.09.2017 (Chủ nhật): Lễ Vu Lan tại Chùa Linh Thứu, Berlin (HT. Phương Trượng)
17.09.2017 (Chủ nhật): Vu Lan NPĐ Tam Bảo, Reutlingen (HT. Phương Trượng)
23.09.2017 (Thứ bảy): Lễ Vu Lan tại Viên Âm, Nürnberg (HT. Phương Trượng)
24.09.2017 (Chủ nhật): Lễ Vu Lan tại Tu Viện Viên Đức, Ravensburg (HT. Phương Trượng)
24.09. đến 1.10.2017 (Chủ nhật – Chủ Nhật): Phật Thất huân tu Tịnh Độ tại Chùa Bảo Quang, Hamburg (HT. Phương Trượng, ĐĐ. Hạnh Giới)
30.09. – 1.10.2017 (Thứ bảy – Chủ Nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Wilhelmshaven (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Bổn).

Tháng 10 năm 2017

1.10.2017 (Chủ nhật): Huân tu tại Münster (ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn)
3.10.2017 (Thứ ba): Lễ Phật và Huân Tu tại Bielefeld (HT. Phương Trượng)
7. – 8.10.2017 (Thứ bảy-Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Karlsruhe (ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn).
* Huân tu tại Đạo Tràng Liên Hoa, München (ĐĐ. Hạnh Giới)
14.- 15.10.2017 (Thứ bảy và Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Stuttgart (ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn)
20. – 22.10.2017 (Thứ sáu – Chủ nhật): Huân tu tại Chùa Bảo Đức, Oberhausen (ĐĐ. Hạnh Giới)
21. – 22.10.2017 (Thứ bảy – Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Bad Kreuznach (ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn)
28. – 29.10.2017 (Thứ bảy – Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Reutlingen (ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn)

Tháng 11 năm 2017

5.11.2017 (Chủ nhật): Huân tu tại Saarbrücken (ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Nhẫn).
11.-12.11.2017 (Thứ bảy – Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Nürnberg (ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Nhẫn)
18.- 19.11.2017 (Thứ bảy – Chủ Nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Wiesbaden (ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Nhẫn).
25.- 26.11.2017 (Thứ bảy – Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Vạn Hạnh, Nantes, Pháp (HT. Phương Trượng).

Tháng 12 năm 2017

2.- 3.12.2017: Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Aurich (ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn).
Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Bảo Thành (ĐĐ. Hạnh Giới)
9 – 10.12.2017 (Thứ bảy – Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Linh Thứu (HT. Phương Trượng, ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn).
16.- 17.12.2017 (Thứ bảy – Chủ nhật): Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Khánh Anh, Pháp (HT. Phương Trượng)
25.12.2017 lễ Kỵ Tổ Chúc Thánh và lễ Hiệp Kỵ chư hương linh thờ tại chùa.
25.-31.12.2017 (Chủ nhật – Thứ bảy): Khóa Phật thất huân tu Tịnh Độ tại Chùa Viên Giác.

12427 Tổng số lượt xem 2 lượt xem ngày hôm nay