» » » Lạc quyên cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Lạc quyên cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Xem (82)

bi-tri-dungGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
Chi Bộ Ðức Quốc e. V. (gemeinnütziger Verein) (Thành lập năm 1979 tại Hannover)
Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Ðức e. V.
(gemeinnütziger Verein) (Thành lập năm 1978 tại Hannover)
Chi Hội Phật tử Việt Nam Ty Nạn tại Bremen
Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức
Gia Đình Phật Tử Chánh Giác
Lạc quyên cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ,

Thể theo thông tư kêu gọi cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt của :
– Giáo hội Phật giáo Việt nam thống nhất Âu châu.
– BHD GĐPTVN tại Hải ngoại.
– BHD GĐPTVN Âu châu.
Qua sự vận động của anh Cao Minh Trung hôm nay 13.11.2016 nhân ngày lễ Phật và sinh hoạt định kỳ của Chi hội Phật tử Bremen và Gia đình Phật tử Chánh giác, toàn thể quý Phật tử và ACE lam viên đã lạc quyên được một số tịnh tài dưới đây :

Số thứ tự Họ và tên Số tiền
1 Gđ. AC. Trung – Hà 100 €
2 Gđ. AC. Tâm – Lộc 100 €
3 Gđ. AC. Trúc – Toàn 50 €
4 Gđ. Cô Chú Đán 50 €
5 Cô Vân 20 €
6 Cô Trần Ngọc Anh 20 €
7 Cô Đào 20 €
8 Gđ. Ngô Chung Anh (tiệm bánh ngọt Happy Donazz ) Bremen 100 €
9 Trần Thị Mai Loan 50 €
10 Gđ. Cô Chú Các 50 €
11 Gđ. AC. Phương – Út 50 €
12 Chị Kim 20 €
13 Anh Ngọc Long 50 €
14 Gđ. AC. Trâm – Đức 50 €
15 Gđ.AC. Út – Liên 50 €
16 Gđ.AC. Thanh – Hoàng 50 €
17 Anh Thuận 20 €
18 Chị Nho 50 €
19 Gđ.AC. Hương – Lý 50 €
20 Chi hội Phật tử Bremen 100 €
21 Gia đình Phật tử Chánh giác – Bremen 100 €

 

Tổng cộng : 1050 € + 100 $
Quy đổi thành : 1150 € (Số tiền này đã chuyển vào trương mục của chùa Viên Giác – Hannover) xin xem chứng từ kèm theo .

Überweisung – Druckansicht

Auftraggeber:
DE56 2415 1235 0026 8376 58
VAN LY PHAN THI THU HUONG NGUYEN
Begünstigter (Name oder Firma): Congregation Vietnam Buddhisten
IBAN: DE22 2507 0024 0870 1633 00
BIC: DEUTDEDBHAN
bei (Kreditinstitut): DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHAEFTSKUNDEN
Betrag:
1.150,00 EUR

Verwendungszweck: Cuu tro dong bao mien Trung-VN bi lu lut, do CHPT Bremen va GDPT Chanh Giac-Bremen lac quyen

Druckaufbereitung erzeugt am 13. November 2016 um 22:01:33 Uhr.

Chi Hội Phật tử Việt Nam Ty Nạn tại Mannheim & VPC

Số thứ tự Họ và Tên Số tịnh tài
1 Thiện Hội 20€
2 Chi Hội Manheim và VPC 500 €
3 Đồng Thanh 20€
4 Bác Đức 20€
5 Bác Nen 20€
6 Ẩn danh 1 140€
7 Ẩn danh 2 230€
8 Cô Đương 20€
9 Thiện Phi 10€
10 Thiện Kim và Đồng Hạnh 20€

 

Tổng cộng: 1000€
13.11.2016
Thư ký: Thiện Hội

Xem (82)