» » Thiền Môn Nhật Tụng (nhiều ngôn ngữ)

Thiền Môn Nhật Tụng (nhiều ngôn ngữ)

Mục Sách mới | 0
nhat-tung
Thiền Môn Nhật Tụng Bản PDF

Lời giới thiệu

Năm 1998 khi Thầy Hạnh Hảo, một người Đức tên là Frank Sanzenbacher còn xuất gia và tu học theo truyền thống Phật Giáo Việt Nam tại chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc đã đề nghị với tôi là nên liên lạc với Ông Dr. Günzel ở Đại Học Göttingen xin phép Ông ta được in ấn xuất bản lại phần “Thiền Môn Nhật Tụng“ bằng tiếng Đức mà Ông đã dày công nghiên cứu, sưu tầm từ chữ Hán cổ để làm luận án Tiến Sĩ của mình. Thầy Hạnh Hảo có đưa cho tôi đọc bản tiếng Đức nầy và chúng tôi đã xin phép Ông Dr. Günzel, Ông ta đã đồng ý và vào mùa Vu Lan năm 1998 chính là năm mà “Thiền Môn Nhật Tụng” bằng tiếng Hán Việt và Đức ngữ đã được ra đời tại xứ Đức nầy.

Đến năm 2015 tôi nghĩ rằng: tại sao không cho dịch sang tiếng Anh từ tiếng Đức để cho những thế hệ về sau, con cái của người Việt Nam cũng như người ngọai quốc khi tụng đọc đến hai thời công phu nầy thì họ có thể hiểu nghĩa một cách dễ dàng hơn. Ngoài ra đây cũng có thể là bản chính để dịch từ tiếng Đức hay tiếng Anh sang các ngôn ngữ khác như: Nga, Tây Tạng, Mông Cổ cũng như tiếng Pháp và các ngôn ngữ Bắc Âu khác v.v… nên tôi đã nhờ Thầy Hạnh Bổn liên lạc với Ông Dr. Diennemann lo tìm người giúp cho việc dịch thuật nầy. Cuối cùng thì Cô Edith C. Watts, một người Đức xuất gia lâu năm theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng với Pháp Danh là Ani Jinpa Lhamo đã hoan hỷ dịch hòan tòan ra tiếng Anh quyển“Thiền Môn Nhật Tụng“ nầy từ tiếng Đức. Chỉ trừ phần Kinh A Di Đà, vốn đã được Vạn Phật Thánh Thành ở Hoa Kỳ đã dịch trực tiếp từ bản chữ Hán có từ đầu thế kỷ thứ 20 của Hòa Thượng Xingci, nay chỉ cho vào thêm dưới phần tiếng Đức cho đầy đủ cả bản dịch nầy của Cô Ani Jinpa Lhamo và chùa Viên Giác đã cho ấn tống quyển “Thiền Môn Nhật Tụng” nầy bằng 3 ngôn ngữ năm 2015.

Đến năm 2016 tôi đề nghị Thầy Hạnh Bổn nên đưa thêm bản chữ Hán của Hòa Thượng Xingci vào trong “Thiền Môn Nhật Tụng” nầy để cho đủ 4 ngôn ngữ là: Hán Việt, Hán ngữ, Đức ngữ và Anh ngữ. Đây là bản Kinh điện tử đầu tiên được sắp xếp theo thứ tự 4 ngôn ngữ như vậy.

Thầy Hạnh Giới Trù Trì chùa Viên Giác Hannover dịch lời giới thiệu nầy từ tiếng Việt sang tiếng Anh để quý độc giả khắp nơi có đầy đủ tư liệu khi tham cứu về sự hình thành của quyển “Thiền Môn Nhật Tụng” nầy qua nhiều thời gian cũng như công đoạn khác nhau, để hình thành những ngôn ngữ như trên.

Thế hệ của chúng tôi là thế hệ đầu tiên đặt chân đến xứ Đức nầy từ năm 1977, đến năm 2016 nầy cũng đã gần 40 năm. Trong gần 40 năm ấy, chúng tôi cố gắng làm được những gì cho hậu thế thì đã thể hiện hết sức mình, để cho ngày sau những thế hệ kế thừa, có tài liệu nghiên cứu cũng như tu tập.

Viết xong lời giới thiệu nầy vào ngày 8 tháng 3 năm 2016 tại thư phòng chùa Viên Giác

Hòa Thượng Thích Như Điển Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc.

Duyên Khởi

Quyển Thiền Môn Nhật Tụng bằng dạng điện tử Online như Quý Vị đang thấy trong các trang nhà và tải xuống đọc là một công trình nghiên cứu dài lâu cũng như sự hy sinh thời gian của nhiều người mới có được. Xin hồi hướng phước báu nầy nếu có đến Pháp giới chúng sanh và xin nguyện cầu cho mọi người và mọi loài được trọn nên đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Đầu tiên, đây là công trình biên khảo bằng chữ Hán Cổ của Ngài Xingci người Trung Hoa và năm 1994 ông Markus Günzel lấy Quyển Thiền Môn Nhật Tụng nầy dịch trực tiếp từ tiếng Hán cổ sang tiếng Đức để làm luận án Tiến Sĩ Phật Học tại Đại Học Göttingen, Đức Quốc; đến năm 1998 Thầy Hạnh Hảo là một người Đức, tên thật là Frank Sanzenbacher đã xuất gia theo truyền thống Phật Giáo Việt Nam, rất giỏi tiếng Việt và chữ Hán, tốt nghiệp Cao Học Đông Phương Học tại Đại Học Hamburg, Đức Quốc liên lạc được với Ông Tiến Sĩ Günzel và Ông ta đã đồng ý; nên năm 1998 chùa Viên Giác tại Hannover bắt đầu in quyển Thiền Môn Nhật Tụng nầy bằng hai ngôn ngữ Đức Việt, để gửi đi đến khắp nơi qua hình thức ấn tống. Rồi từ đó đến nay đã có nhiều lần ấn tống như thế trong những năm 1998, 1999, 2003, 2005, 2008, 2011, 2013 và đến năm 2015 thì có thêm phần tiếng Anh đi kèm, chỉ thiếu Kinh A Di Đà. Tiếp đó, Thầy Hạnh Bổn Tri Sự chùa Viên Giác nhờ Ông Dr. Diennemann, Chủ Tịch Hội Phật Giáo Chöling liên lạc với Sư Cô người Đức tên là Edith C. Watts, tu theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng lâu năm có Pháp Danh là Ani Jinpa Lhamo đã dịch trực tiếp từ tiếng Đức sang tiếng Anh.

Sau đó tôi suy nghĩ rằng: bản Kinh nầy nguyên văn bằng Hán Văn; nên tôi đề nghị Thầy Hạnh Bổn, vốn đã du học tại Đài Loan hơn 5 năm tìm xem bản Kinh gốc nầy trong các truyền thống Phật Giáo Trung Quốc và Đài Loan hay trì tụng, hãy cho vào chung với tiếng Anh và tiếng Đức thì hay biết mấy. Thế là chữ Hán cổ đã được hình thành. Tôi cũng chưa dừng lại tại đó, nên đã liên lạc với Tu Viện Vô Lượng Thọ của Thầy Hạnh Tấn tại Dresden để có được bản tiếng Sanscrit của Kinh Lăng Nghiêm, Đại Bi và Thập Chú mà Tăng chúng tại đó vẫn hành trì hằng ngày. Cuối cùng thì Thầy Hạnh Nhơn đã gửi sang kịp thời bản tiếng Sanscrit để đi chung trong quyển nầy.

Một hôm trong một thời giảng pháp ở tại Hannover, sau khi nghe tôi giới thiệu quyển Thiền Môn Nhật Tụng nầy bằng nhiều ngôn ngữ như vậy xong, có một Phật Tử thưa với tôi rằng: “Thưa Thầy tại sao Thầy không cho dịch ra Việt ngữ hoàn toàn để cho chúng con hiểu với, mà chỉ tòan là những Kinh Văn bằng chữ Hán Việt, chúng con tụng mà không hiểu nghĩa hết được?” Đây là một câu hỏi mà cũng là một đề nghị khá hữu lý; nên tôi cho tìm CD của Cố Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích Thiện Thanh Trụ Trì chùa Phật Tổ tại Long Beach, California Hoa Kỳ đã cho dịch sang Việt Ngữ, in thành sách từ lâu và nhờ Thầy Hạnh Bổn cho vào thêm theo thứ tự trong quyển Thiền Môn Nhật Tụng nầy bằng nhiều ngôn ngữ như sau: Đầu tiên là chữ Hán Việt, tiếp theo là Việt ngữ hoàn toàn, ngọai trừ những Thần Chú, thứ ba là chữ Hán cổ, thứ tư là tiếng Đức và thứ năm là tiếng Anh. Riêng trong phần Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm thì có thêm tiếng Sanscrit cũng như Đại Bi và Thập Chú.

Phần “Lời giới thiệu” tôi viết bằng tiếng Việt và Thầy Hạnh Giới Trụ Trì chùa Viên Giác tại Hannover đã tốt nghiệp Tiến Sĩ Triết Học và Anh Văn học tại Đại Học Hannover năm 2003, dịch sang tiếng Anh và đã nhờ Cô Thiện Tâm Susanz tại Boston Hoa Kỳ hiệu đính lại văn phong cho người Anh đọc dễ hiểu. Đến khi bản tiếng Anh hoàn chỉnh thì có hai Thầy người Ý tu theo Phật Giáo Đại Hàn và Phật Giáo Nhật Bản Pháp Danh là Tairi Sunim (Thầy Thái Lợi) đề nghị tôi cho dịch sang tiếng Ý và nhân kỳ lễ Vu Lan tại Tu Viện Viên Đức năm 2016 vừa qua, Quý Thầy ấy đã đến Tu Viện Viên Đức ở lại một tuần lễ và đã dịch xong sang tiếng Ý để cho Phật Tử Việt Nam tại Ý và người Ý Phật Tử làm quen với hai thời công phu bái sám nầy.

Từ ngày 24 đến 31 tháng 10 năm 2016 tôi có Phật sự tại chùa Thảo Đường ở Moscow, Nga Sô, tôi mang sang đó để Quý Phật Tử người Nga căn cứ bản dịch tiếng Đức và tiếng Anh nầy chuyển sang tiếng Nga. Thầy Viên Giác (tức nhạc sĩ Phi Long) Trụ Trì chùa Đôn Hậu tại Trondheim Na Uy cũng có ý sẽ dịch sang tiếng Na Uy cho người Na Uy và con em người Việt Nam sinh ra tại Na Uy có cơ hội tham cứu, trì tụng. Rồi đây chắc chắn sẽ có nhiều ngôn ngữ khác sẽ được dịch ra từ bản chính của Ngài Xingci bằng chữ Hán cổ, sau tiếng Việt, tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Nga v.v… quả là một công trình có thật nhiều ý nghĩa cho nhiều tầng lớp Tăng Ni, Phật Tử khác nhau trong nhiều giai đoạn lịch sử cũng như nhiều truyền thống có thể tham cứu công trình ý nghĩa nầy. Tất cả những điểm nầy đều xuất phát từ xứ Đức, sau khi Phật Giáo Việt Nam được có mặt tại đây gần 40 năm như thế (1977 – 2016).

Thầy Hạnh Bổn sau khi tốt nghiệp Cao Học Kỹ Sư tại Đại Học Karlsruhe thì xuất gia với tôi năm 2004, sau khi tu học tại chùa Viên Giác tại Hannover một thời gian đến năm 2008 tôi cho Thầy ấy sang Đài Loan du học và trong hơn 5 năm ở Phật Học Viện Phước Nghiêm tại Đài Loan, Thầy ấy đã khá rành tiếng Phổ Thông; nên tôi giao cho Thầy ấy nhiệm vụ kết hợp tất cả các ngôn ngữ như: Hán Việt, Việt ngữ, Hán Cổ, tiếng Sanscrit, Đức Ngữ và Anh Văn để trở thành một bản Kinh có nhiều ngôn ngữ như Quý Vị đang đọc. Ngoài ra Thầy Hạnh Bổn cũng dè dặt khi tra cứu, phiên dịch những chữ Hán Cổ sang Việt ngữ khi những bản dịch kia không có, thì Thầy ấy đã nhờ Thầy Hạnh Hòa và Thầy Hạnh Nhẫn giúp sức vào như bài Phục Nguyện: Tông Phong Vĩnh Chấn….

Phần tôi, dĩ nhiên là rất hoan hỷ cho một tác phẩm như thế nầy được hình thành, vì đây không phải là một công việc dễ làm, mà là một việc làm mô phạm, có gửi cái tâm vào đó để cho mọi người khi trì trụng ít bị sai với nguyên ngữ; nhưng chắc chắn rằng sẽ không thiếu sự khiếm khuyết. Do vậy kính xin các bậc Cao Minh chỉ giúp cho những chỗ nào cần phải sửa đổi lại. Đó thật là vạn phúc vậy. Nhiệm vụ của tôi là đọc lại cuối cùng những ngôn ngữ trên, xem thử chỗ nào dư, chỗ nào thiếu, chỗ nào sai v.v… thì sửa lại và nhờ Thầy Hạnh Bổn chỉnh sửa lại lần cuối trong Computer trước khi cho bản Kinh văn nầy thành dạng PDF gửi đến khắp mọi nơi để Quý Vị có cơ duyên tiếp cận. Xin niệm ân tất cả chư vị Thiện Hữu Tri Thức và những người có cơ duyên tiếp cận với bản Kinh văn bằng nhiều ngôn ngữ nầy.

Viết xong lời “Duyên Khởi” nầy vào ngày 18 tháng 10 năm 2016 tại Tu Viện Viên Đức thuộc vùng Ravensburg , miền Nam nước Đức.

Hòa Thượng Thích Như Điển Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover và Tu Viện Viên Đức tại Ravensburg, Đức Quốc kính ghi.

545 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay