» » » Điện Thư Cung Thỉnh

Điện Thư Cung Thỉnh

Xem (22)

TĂNG NI VIỆT NAM HẢI NGOẠI
BAN TỔ CHỨC NGÀY VỀ NGUỒN HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ 10
CHÙA PHỔ ĐÀ – TU VIỆN PHỔ ĐÀ SƠN
1002 Somerset St West , Ottawa ON K1R 6R9 Canada
Tell: 613 231 2516; Cell: 819 665 0259

THƯ CUNG THỈNH
Tham dự Ngày Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 10

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni,
Kính thưa chư Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử,

Trong Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Ngày Về Nguồn lần thứ 9 ngày 11/8/2015 tại Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc, Đại Tăng từ 4 châu lục đã yết ma thành tựu giao phó việc tổ chức Ngày Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 10 cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada.

Thừa lệnh Đại Tăng và được sự bảo trợ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada và Cộng Đồng Tăng Già tại Canada, nên chúng con mạnh dạng thừa đương việc tổ chức Phật sự thù thắng này tại Tu Viện Phổ Đà Sơn, 11 Chemin Katimavik, Val-Des-Monts Quebec, J8N 5E1, Canada, trong các ngày 6, 7, 8, 9 tháng 10 năm 2016.
Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng con thành tâm bái thỉnh chư tôn Thiền đức Tăng, Ni từ bi quang lâm chứng minh và tham dự Ngày Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 10. Chúng tôi cũng chân thành kính mời chư Thiện Nam Tín Nữ Phật tử hoan hỷ tham dự đông đủ để có cơ duyên thân cận Đại Tăng từ khắp các châu lục về phó hội.

Sự thân lâm phó hội của chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni và sự tham dự của quý vị làm cho Ngày Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 10 thêm phần trang nghiêm và long trọng. Kính chúc chư Tôn Đức Pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, quý Phật tử thân tâm an lạc vạn sự cát tường như ý.

Ngưỡng mong chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni trong mười phương gia tâm hộ niệm cho Phật Sự trọng đại này được thành tựu viên mãn.

Cung kính khể thủ
Phật Lịch 2559, Ottawa, ngày 2 tháng 2 năm 2016
TM Ban Tổ Chức
Trưởng Ban
Sa Môn Thích Bổn Đạt

TĂNG NI VIỆT NAM HẢI NGOẠI
BAN TỔ CHỨC NGÀY VỀ NGUỒN -HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ 10
TU VIỆN PHỔ ĐÀ SƠN
11 Chemin Katimavik, Val Des Monts, Quebec. J8N 5E1 CANADA
Tel: (819) 665-0259, (514) 575-9425, (905) 712-8809

ĐIỆN THƯ CUNG THỈNH
Trích Yếu: vv Ngày Về Nguồn 10 & Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Trưởng Lão Hoà Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni,
Kính thưa Chư Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử,

Trong Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Ngày Về Nguồn lần thứ 9 ngày 11/8/2015 tại Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc, Đại Tăng từ 4 châu lục đã yết ma thành tựu giao phó việc tổ chức Ngày Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 10 cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada.

Thừa lệnh Đại Tăng và được sự bảo trợ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada và Cộng Đồng Tăng Già tại Canada, nên chúng con mạnh dạng thừa đương việc tổ chức Phật sự thù thắng này tại Tu Viện Phổ Đà Sơn, 11 Chemin Katimavik, Val-Des-Monts Quebec, J8N 5E1, Canada, trong các ngày 7, 8, 9 tháng 10 năm 2016.

Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng con thành tâm bái thỉnh chư tôn Thiền đức Tăng, Ni từ bi quang lâm chứng minh và tham dự Ngày Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 10. Chúng tôi cũng chân thành kính mời chư Thiện Nam Tín Nữ Phật tử hoan hỷ tham dự đông đủ để có cơ duyên thân cận Đại Tăng từ khắp các châu lục về phó hội.

Sự thân lâm phó hội của chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni và sự tham dự của quý vị làm cho Ngày Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 10 thêm phần trang nghiêm và long trọng. Kính chúc chư Tôn Đức Pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, quý Phật tử thân tâm an lạc vạn sự cát tường như ý.

Ngưỡng mong chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni trong mười phương gia tâm hộ niệm cho Phật Sự trọng đại này được thành tựu viên mãn.

Cung kính khể thủ
Phật Lịch 2560, Ottawa, ngày 15 tháng 6 năm 2016
TM Ban Tổ Chức
Trưởng Ban

Sa Môn Thích Bổn Đạt

Ghi Chú: Phi Trường tại Ottawa Ontario Canada (YOW).
Xin cho ban tổ chức biết thời gian đến Ottawa bằng phương tiện hoặc chuyến bay để tiện việc sắp xếp đưa đón, xin email: bon_dat@yahoo.com

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VĂN PHÒNG ĐIỀU HỢP LIÊN CHÂU
BAN TỔ CHỨC
Đại Hội Văn Hóa Giáo Dục và Hoằng Pháp Liên Châu 2016
Phật Lịch 2560

TU VIỆN PHỔ ĐÀ SƠN
11 Chemin Katimavik, Val Des Monts, Quebec. J8N 5E1 CANADA
Tel: (819) 665-0259, (514) 575-9425, (905) 712-8809

ĐIỆN THƯ CUNG THỈNH
Trích Yếu: vv Tổ Chức Đại Hội Văn Hóa Giáo Dục Và Hoằng Pháp Liên Châu Năm 2016

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, Ni,
Kính thưa quý Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử,

Trong Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Ngày Về Nguồn lần thứ 9 được tổ chức từ ngày 13 tới 16 tháng 8 năm 2015 tại Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc, được sự khuyến thỉnh của chư Tôn Đức Lãnh Đạo các GHPGVNTNHN Tại Úc Đại Lợi & Tân Tây Lan, GHPGVNTNHK, GHPGVNTN Âu Châu, và GHPGVNTNHN Tại Canada, chúng con/chúng tôi gồm các Đại Diện của các Tổng Vụ Giáo Dục và Hoằng Pháp của 4 GHPGVNTN thuộc Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu đã thảo luận và quyết định tổ chức Đại Hội Giáo Dục và Hoằng Pháp nhân dịp Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Ngày Về Nguồn lần thứ 10 tại Tu Viện Phổ Đà Sơn, Ottawa, Canada vào Thứ Sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2016.

Đại Hội Giáo Dục Và Hoằng Pháp nhằm mục đích gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm hành đạo, thuyết trình và thảo luận về những vấn đề liên quan đến Giáo Dục Hoằng Pháp, và đề ra các Phật sự cụ thể và khả thi để góp phần vào công tác hoằng dương Chánh Pháp của Đức Phật nơi xứ người. Đại Hội sẽ bắt đầu từ sáng đến chiều Thứ Sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2016, tức là một ngày trước Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Ngày Về Nguồn 10. Đại Hội sẽ có 2 khoáng đại chính: khoáng đại buổi sáng thuyết trình và thảo luận về Văn Hóa Giáo Dục, khoáng đại buổi chiều thuyết trình và thảo luận về Hoằng Pháp.

Ngoài các bài thuyết trình được các diễn giả trình bày ngay trong Đại Hội, Ban Tổ Chức chúng con/chúng tôi kính xin chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni và quý thiện hữu tri thức Phật tử tại hải ngoại có quan tâm, thao thức đến vấn đề Giáo Dục và Hoằng Pháp thì xin hoan hỷ viết tham luận và gửi về cho Ban Tổ Chức chúng con/chúng tôi ở địa chỉ: Niệm Phật Đường Fremont, 4273 Solar Way, Fremont, CA 94538, hoặc địa chỉ email: thaisieu@yahoo.com. Tất cả những bài thuyết trình, tham luận và tin tức hình ảnh của Đại Hội Giáo Dục và Hoằng Pháp sẽ được in trong Kỷ Yếu Đại Hội Giáo Dục và Hoằng Pháp sau Đại Hội này. Ban Tổ Chức chúng con/chúng tôi rất mong đón nhận và chia xẻ những kiến thức và kinh nghiệm quý báu của quý vị về giáo dục và hoằng pháp.

Nửa thế kỷ có mặt tại hải ngoại, Tăng, Ni và Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam đã nỗ lực thực thi sứ mệnh Giáo Dục Hoằng Pháp một cách uyển chuyển và thành công. Nhưng con đường hoẳng dương Chánh Pháp tại hải ngoại còn dài vì vậy, cơ hội gặp gỡ, trao đổi, thảo luận và đề ra những công tác cụ thể về Giáo Dục Hoằng Pháp là quý báu và cần thiết.

Chính vì vậy, Ban Tổ Chức chúng con/chúng tôi thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức Tăng, Ni và kính mời quý Cư Sĩ hoan hỷ về tham dự Đại Hội Văn Hóa Giáo Dục và Hoằng Pháp trong dịp Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Ngày Về Nguồn lần thứ 10 tại Tu Viện Phổ Đà Sơn, Ottawa, Canada.

Kính chúc chư tôn đức Tăng, Ni pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ và Phật sự viên thành; đồng kính chúc quý Thiện Nam Tín Nữ Phật tử bồ đề tâm kiên cố, thân tâm thường an lạc.

Nay kính thông bạch và cung thỉnh.
Phật Lịch 2560, Hoa Kỳ, ngày 15 tháng 6 năm 2016
Chánh Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu
Kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Ngày Về Nguồn Lần Thứ 10
HT. Thích Bổn Đạt
Đại Diện Các Tổng Vụ Giáo Dục và Hoằng Pháp GHPGVNTN các Châu
HT. Thích Thái Siêu

ngay-ve-nguon-10-thu-cung-thinh720

thong-bach-dai-hoi-giao-duc-hoang-phap-2016-1-1-720

thong-bach-dai-hoi-giao-duc-hoang-phap-2016-1-2-720

Xem (22)