» » » CHƯƠNG TRÌNH Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Về Nguồn 10

CHƯƠNG TRÌNH Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Về Nguồn 10

Mục Về Nguồn Kỳ 10 | 0

TĂNG NI VIỆT NAM HẢI NGOẠI
BAN TỔ CHỨC NGÀY VỀ NGUỒN -HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ 10
TU VIỆN PHỔ ĐÀ SƠN
11 Chemin Katimavik, Val Des Monts, Quebec. J8N 5E1 CANADA
Tel: (819) 665-0259, (514) 575-9425, (905) 712-8809
——

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT
NGÀY VỀ NGUỒN 10 & HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ

Thứ Sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2016:
08:00PM: Tiền tập hội
– Thông qua Chương Trình Tổng Quát
– Thỉnh cử các ngôi vị cho phần Cung An Chức Sự trong các buổi bố tát,
thuyết trình, thuyết pháp, lễ khai mạc, lễ hiệp kỵ, lễ động thổ, lễ bế mạc
10:00PM: Chỉ tịnh

Thứ Bảy, ngày 8 tháng 10 năm 2016:
05:00AM: Thức chúng
06:00AM: Bố Tát
07:30AM: Điểm tâm
09:00AM: Lễ Khai Mạc và Cung An Chức Sự (có Chương Trình riêng)
12:00PM: Thọ trai
02:00PM: Thuyết Trình và Hội Thảo về Hành trạng Đức Đệ Tam Tăng Thống HPGVNTN Đại Lão HT Thích Đôn Hậu (HT Thích Bảo Lạc và TT Thích Nhật Tân)
04:00PM: Thuyết Trình và Hội Thảo về Lịch Sử Hành Hoạt của GHPGVNTN (HT Thích Tín Nghĩa và HT Thích Nguyên Siêu)
06:00PM: Dược thực
07:00PM: Thuyết pháp
08:00PM: Họp Tăng, Ni quyết định việc tổ chức Ngày Về Nguồn 11
10:00PM: Chỉ tịnh

Chủ Nhật, ngày 9 tháng 10 năm 2016:
05:00AM: Thức chúng
06:00AM: Lễ thù ân
07:00AM: Điểm tâm
08:00AM: Đúc kết các buổi thuyết trình, hội thảo của 2 Ngày Về Nguồn Lần Thứ 10 (HT Thích Nguyên Siêu)
10:00AM: Lễ Hiệp Kỵ (Nghi thức cúng Tổ truyền thống)
11:00AM: Lễ Động Thổ Xây Dựng Chánh Điện Tu Viện Phổ Đà Sơn
12:00PM: Lễ Cúng Dường Trai Tăng
02:00PM: Lễ Bế Mạc (có Chương Trình riêng)
03:00PM: Hoàn mãn
Lưu ý: Chương Trình này có thể được Ban Tổ Chức uyển chuyển thay đổi để thích nghi với thời gian và hoàn cảnh sở tại.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VĂN PHÒNG ĐIỀU HỢP LIÊN CHÂU
BAN TỔ CHỨC
Đại Hội Văn Hóa Giáo Dục và Hoằng Pháp Liên Châu 2016
Phật Lịch 2560

CHƯƠNG TRÌNH
Đại Hội Văn Hóa Giáo Dục và Hoằng Pháp Liên Châu 2016
Tại Tu Viện Phổ Đà Sơn, Ottawa, Canada

Thứ Sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2016
08:00 AM: Khai Mạc Đại Hội:
– Đại Biểu vân tập Hội Trường
– Niệm Phật cầu gia bị
– Tuyên bố lý do của Trưởng Ban Tổ Chức
– Lời Chào Mừng của Chánh Văn Phòng Điều Hợp GHPGVNTN Liên Châu
– Thỉnh Chủ Tọa Đoàn, Thư Ký Đoàn và Thuyết Trình Đoàn
– Tụng Tứ Hoằng Thệ Nguyện
09:00 AM: Khoáng Đại I: Thuyết trình, thảo luận và đúc kết đề án Phật sự về Giáo Dục
11:45 AM: Giải lao
12:00 PM: Thọ trai và chỉ tịnh
02:00 PM: Khoáng Đại II: Thuyết trình, thảo luận và đúc kết đề án Phật sự về Hoằng Pháp
05:30 PM: Hồi hướng
06:00 PM: Thọ thực

Ghi Chú: Phi Trường tại Ottawa Ontario Canada (YOW).
Xin cho ban tổ chức biết thời gian đến Ottawa bằng phương tiện hoặc chuyến bay để tiện việc sắp xếp đưa đón, xin email: bon_dat@yahoo.com

TĂNG NI VIỆT NAM HẢI NGOẠI
HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ-NGÀY VỀ NGUỒN 10
Tại Tu Viện Phổ Đà Sơn, Ottawa, Canada

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI MẠC

09.am, thứ bảy 8-10-2016
(MC ĐĐ Thích Hạnh Tuệ)

– Chư Phật tử vân tập
– Cung nghinh chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm
– Thông qua Chương Trình
– Giới thiệu thành phần tham dự
– Lời Chào Mừng của Trưởng Ban Tổ Chức (HT Thích Bổn Đạt)
– Diễn Văn Khai Mạc của Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại (Trưởng Lão HT Thích Thắng Hoando HT Thích Nhựt Huệ đọc)
– Đạo từ của chư tôn Giáo Phẩm Đại Diện các Châu (HT Thích Bảo Lạc)
– Niêm hương bạch Phật và nghi thức lễ
– Tuyên đọc Bảy Pháp Bất Thoái (HT Thích Nguyên An)
– Cung An Chức Sự
– Cảm tạ của Ban Tổ Chức

CHƯƠNG TRÌNH LỄ BẾ MẠC

Chủ Nhật, ngày 9 tháng 10 năm 2016:
05:00AM: Thức chúng
06:00AM: Lễ thù ân
07:00AM: Điểm tâm
08:00AM: Đúc kết các buổi thuyết trình, hội thảo của 2 Ngày Về Nguồn Lần Thứ 10 (HT Thích Nguyên Siêu)
10:00AM: Lễ Hiệp Kỵ (Nghi thức cúng Tổ truyền thống)
11:00AM: Lễ Động Thổ Xây Dựng Chánh Điện Tu Viện Phổ Đà Sơn
12:00PM: Lễ Cúng Dường Trai Tăng
02:00PM: Lễ Bế Mạc
– Chư Phật tử vân tập
– Cung nghinh chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm
– Giới thiệu thành phần tham dự
– Diễn Văn Bế Mạc của Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại (Trưởng Lão HT Thích Thắng Hoan)
– Cảm từ của chư tôn đức Giáo Phẩm Đại Diện các Châu
– Tuyên bố về việc tổ chức Ngày Về Nguồn Lần Thứ 11
– Lễ trao bình bát cho Ban Tổ Chức Ngày Về Nguồn 11
– Cảm tạ của Ban Tổ Chức (HT Thích Bổn Đạt)
03:00PM: Hồi Hướng và Hoàn mãn

747 Tổng số lượt xem 1 lượt xem ngày hôm nay