» » Truyền thông trực tuyến về sự kiện Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Pháp – 17 & 18 tháng 9 2016

Truyền thông trực tuyến về sự kiện Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Pháp – 17 & 18 tháng 9 2016

Xem (228)

dalailama-strasbourg

Kính Thưa Chư Vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng, Ni, Viện chủ, Giám đốc Tự Viện, Thiền viện, Trung Tâm Phật giáo cùng các thân hữu tại Pháp, Chúng tôi rất may mắn đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Pháp vào ngày 17 và 18 tháng Chín, năm 2016

Để cho những giáo lý quý báu được phổ biến đến càng nhiều người càng tốt, sự kiện này sẽ được phát trực tuyến toàn bộ (trên YouTube, Facebook và Dailymotion) và thông dịch qua 9 ngôn ngữ (Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Nga, Việt Nam, Trung Quốc).

Ngài đã chấp thuận để nghi lễ quán đảnh Đức Chenrezig, Vị Bồ Tát Từ Bi (Avalokiteshvara, Kuan Yin, Quan Âm, Kwannon) được truyền thông đến đại chúng (18 tháng Chín, 9:30 Am +2 GMT, lịch trong múi giờ của bạn). Đây quả là một sự việc hi hữu và đem lại nguồn an lạc cho số đông.

Chúng tôi mong muốn được thật nhiều Phật tử hưởng được sự lợi lạc này. Đây là lý do tại sao chúng tôi tiếp cận quí vị : Xin quí vị chuyển thông tin này cho Tăng đoàn, cư sĩ, giới trẻ, sinh viên, thân hữu của quí vị để cùng có cơ hội tham gia vào sự kiện quí báu này.

Sarva Mangalam ! Nguyện cầu tất cả chúng sinh được hạnh phúc!


VIỆT ngữ – Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Pháp… von DalaiLamaFRANCE-2016-LIVE


Dalai Lama France 2016 – Deutsch Übersetzung… von DalaiLamaFRANCE-2016-LIVE


Dalai Lama France 2016 – English translation… von DalaiLamaFRANCE-2016-LIVE


diễn thuyết công cộng: đạo đức ngoài tôn giáo von DalaiLamaFRANCE-2016-LIVE

Xem (228)