» » » Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 28: Thông Báo

Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 28: Thông Báo

THÔNG BÁO
KHOÁ TU HỌC PHẬT PHÁP ÂU CHÂU KỲ 28 TẠI AMIENS – PHÁP QUỐC
(từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 năm 2016)

1/- Địa điểm : Trường La Providence, 146 Bd de Saint Quentin 80094 Amiens – Cedex 3 (France). (Cùng địa điểm với những khoá học Phật pháp Âu châu kỳ 12 năm 2000, kỳ 17 năm 2005 và kỳ 20 năm 2008) (http://www.la-providence.net)

2/- Thời gian : từ Thứ hai 25/07/2016 đến Thứ tư 03/08/2016.
Thứ hai 25/07/2016 : Vân tập.
Thứ ba 26/07/2016 : Khai giảng (10 giờ sáng).
Thứ ba 02/08/2016 : Bế giảng (14 giờ chiều).
Thứ tư 03/08/2016 : Giải tán.

3/- Học phí : (gồm có ăn, ở, ngủ nghỉ).
Mỗi học viên : 150 €.
Đoàn sinh GĐPT, học sinh, sinh viên : 120 €.
Oanh Vũ (từ 4 đến 10 tuổi) : 50 €.

4/- Chương trình học : Gồm 4 cấp :
Cấp 1- Chia nhiều nhóm theo ngôn ngữ Pháp, Anh, Đức và Bắc Âu (1A cũ) (1B cũ) và “Đại học Oanh Vũ“.
Cấp 2- Phổ thông
Cấp 3- Chuyên khoa (lớp 2 cũ).
Cấp 4- Tăng Ni.

5/- Tổ chức và Điều hành :
Điều hành chương trình khóa học : GHPGVNTN-Âu Châu.
Tổ chức địa phương : GHPGVNTN tại Pháp đảm nhiệm.
Trưởng Ban Tổ chức : Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc.

6/- Đường đi đến khóa học :
a). Bằng xe lửa : Từ nước ngoài hay các tỉnh lấy xe lửa về Amiens – Gare du Nord « cùng tên với nhà gare xe lửa của Paris » (cách trường khoảng 1km), đến nhà gare xe lửa Amiens có bus : 2, 12, 14, 16, 52 để đến trường La Providence, trạm xe cùng tên với trường hoặc trạm Cité Scolaire. Từ Paris lấy xe lửa Gare du Nord (xe lửa chạy 1giờ30).
b). Bằng xe nhà : Xin lên internet, vào trang website : http://www.mappy.com để tìm đường đi đến địa điểm khóa học.
c). Bằng máy bay : Đến phi trường Charles de Gaulle hay phi trường Orly. Sau đó lấy xe lửa hay xe car từ phi trường đến Gare du Nord (Paris) và tiếp lấy xe lửa về Amiens – Gare du Nord « cùng tên với nhà gare xe lửa của Paris » (cách trường khoảng 1km), đến Amiens từ nhà gare xe lửa có bus : 2, 12, 14, 16, 52 để đến trường La Providence, trạm xe cùng tên với trường hoặc trạm Cité Scolaire.

Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc về : 7/ Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc trụ trì chùa Vạn Hạnh – Nantes. Email: thichnguyenloc@yahoo.fr Tel: 00.33.2.40.85.04.59 Portable: 00.33.6.52.44.74.48.

8/ Thượng Tọa Thích Quảng Đạo trụ trì chùa Khánh Anh tại Evry – Paris. Email: thichquangdao@khanhanh.fr Tel: 00.33.9.84.52.39.35 Portable: 00.33.7.70.07.33.99

9/ Hoặc liên lạc và ghi danh với quý Thầy nơi quốc gia mình cư ngụ.

10/ Các học viên nhớ đem theo túi ngủ hay mền đắp và đồ dùng cá nhân.

Để ủng hộ tinh thần tu học Phật Pháp và sinh hoạt chung trong Giáo Hội, xin kính mời bà con Phật tử tại Pháp nhất là vùng Paris và Amiens cố gắng sắp xếp thời gian để tham dự Khóa tu học Phật Pháp lần thứ 28 này hoặc trọn khóa, hoặc dự thính (chỉ tham dự được vài ngày của khóa) hoặc phát tâm làm công quả (tham gia vào những công tác của khóa học, giúp đỡ cho Ban Tổ Chức). Ngoài ra, trong thời gian khoá học sẽ có tổ chức Ngày Niệm Phật (niệm Phật suốt trọn ngày, không ngừng), và Khóa Họp Thường Niên của GHPGVNTN Âu Châu.

Những vị nào bận công việc không đủ phương tiện, thời gian đến tham dự khóa tu học, có thể góp phần cúng dường, ủng hộ đạo tràng tu học qua hình thức « ủng hộ bao gạo », mỗi bao gạo với giá tượng trưng là 30 €.

Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 28 Amiens (Pháp quốc)

Tường trình Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 28

Amiens, ngã tư Phật Giáo

Tinh thần Giáo pháp thổi đến thành phố Amiens

Xem (356)