» » » Lễ Cung Tiễn Kim Quan

Lễ Cung Tiễn Kim Quan

Xem (46)

le-di-quan-tra-ty-hoa-tang-ht-nhu-hue-1-Chương Trình Lễ Truy Điệu – Cung Tiễn Kim Quan- Trà Tỳ
Sáng Thứ Năm 30-6-2016 (26 tháng 5 năm Bính Thân)
(Điều hợp chương trình: TT Nhật Tân, TT Nguyên Tạng)

– Ms Kim Hoàng (Đài Truyền Hình Vietface Tivi) phỏng vấn Chư Tôn Đức
– 7.45am: Quan khách, Đồng hương Phật tử tề tựu
– 8.00am: Cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm
– Niệm Phật cầu gia bị
– Giới thiệu thành phần tham dự
– Tuyên đọc Tiểu sử – HT Thích Quảng Ba
– Điếu văn truy niệm của GH Úc Châu – HT Thích Bảo Lạc
– Điếu văn truy niệm của GH Hoa Kỳ – HT Thích Nguyên Trí
– Điếu văn truy niệm của GH Âu Châu – HT Thích Tánh Thiệt
– Điếu văn truy niệm của GH Canada – HT Thích Bổn Đạt
– Điếu văn truy niệm của GHPG Linh Sơn Thế Giới – TT Thích Tịnh Giác
– Điếu văn truy niệm của GHPGVNTN UĐL.TTL – TT Thích Thiện Tâm
– Điếu văn truy niệm của Môn phái Chúc Thánh hải ngoại – HT Thích Như Điển
– Điếu văn truy niệm của Môn phái Chúc Thánh quốc nội – HT Thích Hạnh Niệm
– Lời tưởng niệm Ân Sư của Phật Tử Tổ đình Pháp Hoa (Phật tử Thiện Tâm Thái Minh)
– Lời Đạo tình của HT Chứng Minh – TLHT Thích Huyền Tôn
– Lời Cảm tạ của Ban Tổ Chức – HT Thích Trường Sanh
– 10.30am: Lễ Phất trần & Khiển Điện
* Lễ Phất Trần – HT Chứng Minh – TLHT Thích Huyền Tôn
* Lễ Cung tiễn Kim Quan – Sám Chủ HT Tín Nghĩa & Ban Kinh Sư
* Đến địa điểm Trà Tỳ: (Điều hợp: TT Tâm Phương-TT Nhật Tân)
– Lời Cảm tạ của Môn đồ Pháp quyến – ĐĐ Thích Viên Trí
– Lễ Trà Tỳ
– Hoàn mãn

le-di-quan-tra-ty-hoa-tang-ht-nhu-hue-22-Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư tôn Trưởng lão Hòa Thượng, Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni

Kính thưa quý vị quan khách đại diện chính quyền, Cộng Đồng, Hội Đoàn, Đoàn Thể cùng toàn thể Đồng hương Phật tử

Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn đồ Pháp quyến chân thành cung nghinh Chư Tôn Thiền Đức tại Hoa Kỳ, Châu Âu, Canada, và toàn quốc Úc Đại Lợi Tân Tây Lan đã vượt mọi vòm trời, vượt mọi không gian, không quản gian lao, không màn khó nhọc đã hoan hỷ quang lâm. Chân thành chào đón quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý quan khách đại diện chính quyền, cộng đồng, đoàn thể, quý vị thân hào nhân sĩ cùng quý Đồng hương Phật tử từ các tiểu bang và tiểu bang nhà cùng nhau tề tựu về Tổ đình Pháp Hoa, để chứng minh, cầu nguyện, phúng viếng, cung tiễn Cố Trưởng lão HT thượng Như hạ Huệ an nhiên trở về cõi tịch tịnh chơn như Niết bàn.

Kính bạch hiện tiền Chư Tôn Đức, và Chư Tôn khắp châu lục, quốc nội hải ngoại.

Kính thưa liệt quý vị

Trời nam bán cầu, một vì sao đã tắt
Thiên hà vũ trụ, đã khuyết một vầng trăng
Phật Giáo Úc Châu, mất đi một bậc lãnh đạo uyên thâm
Tông môn Pháp phái, mất đi một bậc cao Tăng trưởng thượng.

Kính bạch Giác linh Đức Trưởng lão Hòa Thượng
Dạ vâng

HT là một bậc Quảng Nam Tứ Trụ

HT là một vị lãnh đạo bảo vệ PG trong thời kỳ pháp nạn nhiểu nhương

HT là một vị lãnh đạo GHPGVNTN Quảng Nam Đà Nẵng suốt hơn 10 năm trước biến cố 30-4-1975.

HT là vị lãnh đạo PGVN tại Úc Châu suốt hơn 34 năm tỵ nạn tha phương

HT là Hội Chủ GHPGVNTNHN tại UĐL-TTL suốt 4 nhiệm kỳ 16 năm

HT đương vi Chứng Minh Đạo Sư của GH

HT cùng với Cố HT Thích Minh Tâm và Chư Tôn Đức làm đầu tàu điều hợp cho Giáo Hội 4 Châu hành hoạt sống còn sau biến cố 2 con số 9.

HT là Trưởng Môn phái Chúc Thánh hải ngoại và là Phương Trượng Tổ đình Pháp Hoa, tiểu bang Nam Úc.

Đức Trưởng lão Hòa Thượng của chúng ta, suốt cuộc đời đã hy sinh phụng hiến cho dân tộc quê hương đạo pháp, suốt cuộc đời đã trọn vẹn sứ mệnh hoằng dương chánh pháp, cứu khổ quần sanh, đức hạnh cao dày, công hạnh viên dung, đạo hạnh viên mãn. Đúng vào lúc 9giờ 25 phút tối Thứ Năm ngày 23-6-2016, nhằm ngày 19-5 năm Bính Thân, Ngài đã an nhiên đi vào chơn thường, chơn lạc, chơn ngã, chơn tịnh nhất như, 60 Hạ Lạp, 83 thế tuế tại liêu phòng Phượng trượng tổ đình Pháp Hoa.

Hôm nay, trong khung cảnh trầm lắng ngưỡng tôn ngưỡng kính ngưỡng phụng ngưỡng thờ tại Giác Linh Đài của Ngài, hình ảnh tôn dung của Ngài vẫn tôn nghiêm từ ái, nhìn chúng ta, thấy chúng ta, và đón nhận tất cả những kính thương chân tình đạo vị để quảy gót Tây quy. Nhưng sự ra đi của Ngài là sự mất mát lớn nhất và là cái tang lớn nhất Giáo Hội tại Úc Châu, khắp châu lục và trùm phủ quê nhà. Môn đồ Pháp quyến mất đi một bậc tôn sư, ân sư cao cả.

Quảng Nam Tứ Trụ không còn nữa
Môn đồ Pháp quyến vẫn còn đây
Hành đạo khắp cả Đông Tây
Chung nhau gánh vác đắp xây Đạo Vàng.

Nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Ngài hòa nhập Pháp than mầu nhiệm thường hằng lịch đại Tổ Sư 2000 PGVN, gia hộ cho PGVN được trường tồn, sự nghiệp PGVN được hưng long, để chuyển hóa quần sanh, cứu quê hương, cứu dân tộc, góp phần xây dựng xã hội an lành, nhân sinh an lạc, thế giới hòa bình, theo chân tinh thần Phật Giáo.

Nam Mô Lịch đại Tổ Sư PGVN thùy từ chứng giám.

(Thích Nhật Tân biên soạn)

Xem (46)