» » » GHPGVNTN Âu Châu: Điếu Văn

GHPGVNTN Âu Châu: Điếu Văn

Xem (55)

Nam Mô Tiếp Dẩn Đạo Sư A Di Đà Phật

– Kính gởi Chư Tôn Đức Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại UĐL – TTL
– Kính gởi Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Môn Đồ Pháp Quyến

Kính Bạch quý Ngài
Kính thưa quý vị.

Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu, vừa nhận ai tin ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ, Pháp tự Giải Trí, Đạo hiệu Trí Thông, thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 41.
– Nguyên Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL (1999- 2015)
– Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL
– Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc, Australia.

Sinh ngày 02/04/1934 (Giáp Tuất) tại làng Cẩm Phô, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Vừa thuận thế vô thường thâu thần an nhiên thị tịch vào lúc 9 giờ 25 tối ngày 23/06/2016 (nhằm ngày 19/5/Bính Thân) tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc. Thọ thế: 83 tuổi, 60 Hạ lạp.

Thay mặt Tăng Ni Phật tử GHPGVNTN Âu Châu, chúng tôi Thành Kính Phân Ưu cùng GHPGVNTN Hải Ngoại tại UĐL – TTL đã mất đi một vị Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL. Môn Đồ Pháp Quyến, từ nay không còn một bực Thầy khả kính đức độ của Tông Môn, một ân sư từ bi trí tuệ đối với hàng đệ tử hậu học, một đấng cha từ của chư nam nữ Phật tử tại gia đệ tử của Ngài.

Toàn thể Tăng Ni Tín Đồ Phật Tử GHPGVNTN Âu Châu, đồng nhất tâm tưởng niệm và cầu nguyện Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng thượng NHƯ hạ HUỆ Cao Đăng Phật Quốc, Tái Tảo Ta Bà, Xiển Dương Đạo Pháp, Hóa Độ Chúng Sanh.

Kính Chúc Chư Tôn Đức HĐĐH GHPGVNTN HN tại UĐL – TTL cùng Môn Đồ Pháp Quyến và Ban Tang Lễ Pháp Sự viên thành.

Than ôi!
Gió lạnh đông về Nam xứ Úc
Trời buồn hiu hắt nỗi thương đau
Tiển biệt người đi về xứ Phật
Ta Bà vắng bóng bậc Cao Tăng
Cực Nam một vì sao băng rụng
Giáo Hội Úc Châu lòng tê tái
Vắng bóng từ đây bậc Đống Lương
Chứng Minh Đạo Sư trong bốn chúng
Hội Đồng Điều Hành Pháp Lữ mất
Môn đồ pháp quyến ruột thắt đau
Từ biệt Tôn Sư cả một đời
Hy sinh thân mạng cho Đạo Pháp
Lòng từ trang trải khắp muôn nơi
Rạng danh Tông Tổ lưu phương ngát
Hiện thế giữa đời tám mươi ba
Đồng chơn nhập đạo sáu mươi hạ
Lý tưởng cao siêu Bồ tát hạnh
Thăng trầm suy thạnh theo cuộc thế
Nổi trôi đây đó cùng dân tộc
Quê hương lưu lại một nửa đời
Một nửa đời sau ở xứ người
Cùng chư Pháp Lữ hoằng đạo nghiệp
Kiến tạo Pháp Hoa phá nghi võng
Tăng Ni Phật tử đượm pháp mầu
Trời Nam xứ Úc từ đây mất
Hạt ngọc lung linh giữa cõi đời
Soi sáng trần gian trong đêm tối
Đưa người lạc lối trở về chân

Kính Lạy Giác Linh Ngài!
Từ đài cao chín phẩm
Từ bi thầm gia hộ
Cho Phật Giáo Việt Nam
Được trường tồn vĩnh cửu
Lợi lạc khắp quần sanh

Nam Mô Úc Đại Lợi Quốc, Khai Sơn Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa Đường thượng Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhất Thế, Húy thượng NHƯ hạ HUỆ, TỰ GIẢI TRÍ, Hiệu TRÍ THÔNG Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng.

Xem (55)