» » Chùa Khánh Anh Evry được cấp giấy phép sinh hoạt

Chùa Khánh Anh Evry được cấp giấy phép sinh hoạt

Xem (76)

chuyen-phap-luanGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE
THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE
Chùa Association Bouddhique
Khánh Anh
Evry, le 18 mars 2016

Thông Báo
chùa Khánh Anh Evry được chánh quyền cấp giấy phép sinh hoạt

Thắm thoát đã gần 21 năm từ ngày 18.06.1995 Hòa Thượng viện chủ đã đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng chùa Khánh Anh Evry. Hôm nay 18.05.2016 Ủy Ban Thanh Tra Về An Toàn Xây Dựng của thành phố Evry đã đến chùa làm việc với chư Tôn Đức và Ban Kiến Thiết của chùa. Đặc biệt trên bàn họp Thượng Tọa trụ trì có thiết trí di ảnh giác linh cố Hòa Thượng thượng Minh hạ Tâm chứng minh buổi họp.

Sau 2 giờ nghiên cứu hồ sơ tiến trình xây cất của Chùa Khánh Anh Evry, Ủy Ban Thanh Tra đã đi xem xét các nơi từ hầm đậu xe, nhà bếp, giảng đường, hội trường sinh hoạt, Tăng xá, chánh điện… thẩm tra các hệ thống báo động hỏa hoạn. Đúng 11giờ 35 toàn bộ thành viên của Ủy Ban Thanh Tra đã đặt bút ký chấp thuận công nhận chùa Khánh Anh Evry được đi vào hoạt động chánh thức kể từ ngày hôm nay. Trên hơn 20 năm chờ đợi chúng ta mới có được ngày này.

Hoài bảo của cố Hòa Thượng ân sư cùng chư tôn đức Tăng Ni và bà con Phật tử khắp năm châu đã được như nguyện. Đúng vào thời điểm lịch sử này 3 hồi chuông trống bát nhã trầm hùng được cử vang lên từ Đại Hùng Bửu Điện, Thượng Tọa trụ trì cung thỉnh di ảnh Ân Sư và mời phái đoàn Ủy Ban Thanh Tra của thành phố Evry từ giảng đường lên Chánh điện tạ lễ chư Phật Mười Phương và cùng chụp hình lưu niệm.chua-khanh-anh-duoc-cap-giay-phep-43

Đây cũng là một nhân duyên thù thắng long trọng tổ chức cho 2 ngày lễ trọng đại :
– Ngày chủ nhật 22.05.2016 mừng đại lễ Khánh Đản 2640, từ 10h đến 17h30.
– Ngày thứ tư 01.06.2016 lễ cung nghinh Đức Karmapa, vào lúc 15h.

Có được thành quả ngày hôm nay là do sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát mười phương, sự hộ trì của Ân Sư, của chư Tôn Đức Tăng Ni và bà con Phật tử khắp năm châu. Đặc biệt là những ngày tháng gần đây chư Tôn Đức Tăng Ni và bà con Phật tử xa gần đã gia tâm hộ niệm, đóng góp hết sức mình không quản khó nhọc ngày đêm mới có được sự thành tựu ngày hôm nay. Nhân dịp Đại lễ Phật Đản xin kính mời bà con Phật tử gần xa về chùa Khánh Anh Evry lễ tạ Ân Đức của Sư Ông đã dầy công tạo dựng ngôi Già Lam.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

Kính thư,
Sa môn Thích Quảng Đạo
Rue François Mauriac. Parc aux Lièvres. 91000 Evry. France.
Tél : 07.70.07.33.99 – 09.84.52.39.35. E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr

Xem (76)